Meny
Ikon utropstecken

Planerat underhåll på kommunens e-tjänster - störningar kan förekomma. Mer information

Faderskap, föräldraskap

Ni som har fått barn och inte är gifta måste fastställa föräldraskap. Det gör ni enklast via Skatteverkets e-tjänst. Först när ni har undertecknat föräldraskapet får barnet juridiska rättigheter som arvsrätt och rätt till den andra förälderns efternamn.

Från och med och med 1 januari 2022 finns det möjlighet att bekräfta ett föräldraskap via Skatteverkets e-tjänst "Digital föräldraskapsbekräftelse Länk till annan webbplats.".
Man kan använda sig av tjänsten i 14 dagar efter barnets födelse och föräldern som har fött barnet måste godkänna föräldraskapet. Man kommer även att kunna anmäla gemensam vårdnad.
Om man efter 14 dagar inte använt sig av tjänsten kommer den inte längre finnas tillgänglig och man behöver då kontakta familjerätten, om man inte redan blivit kontaktad.
Om det föreligger någon osäkerhet eller tveksamhet kring regler och föräldraskap kan man fortfarande göra en föräldraskapsbekräftelse hos familjerätten.

Före barnets födelse

Ibland underlättar det att besöket hos familjerätten är avklarat före barnets födelse. Vill ni besöka familjerätten före barnet födelse tar ni själva kontakt med familjerätten via kommunens kontaktcenter. Handlingarna undertecknas av er vid besöket. Handläggare kan dock godkänna bekräftelsen först sedan barnet är fött.  

Anmälan om gemensam vårdnad

När ni fastställer faderskap/föräldraskap kan ni samtidigt anmäla att ni vill ha gemensam vårdnad. När den andra förälderns namn har registrerats hos skatteverket, kan ni bestämma vilket efternamn barnet ska ha. Har ni inte anmält gemensam vårdnad blir det automatiskt mamman som får vårdnaden.

Att ha vårdnaden innebär att ha det juridiska ansvaret för ett barn och att se till att barnet får goda uppväxtförhållanden och sitt behov av omvårdnad och trygghet tillgodosett. Gemensam vårdnad innebär att föräldrar gemensamt har den juridiska vårdnaden om ett barn. Föräldrar som är gifta har automatiskt gemensam vårdnad om sitt barn.

Är föräldrarna ogifta när barnet föds är det mamman som är ensam vårdnadshavare. I samband med att faderskapet bekräftas på Familjerätten kan en anmälan göras att vårdnaden ska vara gemensam.

Föräldrar som har gemensam vårdnad behöver inte bo tillsammans men måste kunna fatta gemensamma beslut i större och viktigare frågor som rör barnet.

Gemensam vårdnad betyder inte att barn efter en separation ska bo lika mycket hos båda föräldrar. Föräldrarna ska försöka hitta den boendeform som är bäst just för deras barn.

Kontakt med familjerätten, för frågor kring fastställande av faderskap och föräldrarskap, får ni via kommunens kontaktcenter.