Meny

Möten, handlingar och protokoll

Här hittar du kallelser, handlingar och protokoll från kommunfullmäktige, nämnder och råd i kommunen. Önskar du ta del av bilagor som inte är länkade i vårt system Ciceron, kontakta registrator@lysekil.se.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges handlingar och protokoll Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunfullmäktige webbsändning

Kommunfullmäktiges sammanträden direktsänds på webben, och kan även ses i efterhand. Webbsändning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunstyrelsen

Nämnder

Råd

Kommunala rådet för äldrefrågor och rådet för funktionshinderfrågors handlingar och protokoll

Protokoll från rådet för äldrefrågor och rådet för funktionshinderfrågor 2023-02-24 Pdf, 422.5 kB.

Protokoll från rådet för äldrefrågor och rådet för funktionshinderfrågor 2023-05-26 Pdf, 753.6 kB.

Rådet för folkhälsa och social hållbarhets handlingar och protokoll

Information

Enligt kommunallagen måste protokoll föras, på ordförandes ansvar, i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder.

Varje ärende i protokollet är skrivet som en paragraf (§). Varje ärende har också ett diarienummer, ex 2022-000010. Till detta diarienummer knyts alla handlingar som rör ärendet.

Vill du veta mer om ett ärende som behandlats i nämnden kontakta kommunens registrator. E-post: registrator@lysekil.se

Ibland förekommer det att en paragraf är borttagen eller att text maskats. Detta har då gjorts med hänsyn till sekretess eller dataskyddslagen (GDPR)

Sammanträdestider