Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Projekt

Kommunen planerar för hur framtidens Lysekil ska se ut!

Lysekils kommun genomför både mindre och större projekt gällande byggnation, gatuarbeten, vatten- och avloppsarbeten, framtagande av nya detaljplaner osv.

På denna sida kan du ta del av både planerade, pågående och avslutade projekt som sker.

Planerade projekt

Gullmarsborg – LED belysning

Även här fortsätter vi energieffektiviseringen genom att byta till LED-belysning, nu i simhallen. Detta sker V.24.

Gullmarsskolan - Byta delar av tak,fasad och fönster i B-korridoren

Då vi haft ett svårlokaliserat och återkommande inläckage i B-korridoren, kommer vi att byta delar av tak, fasad och fönster. Detta arbete påbörjas v.19 och beräknas pågå t.o.m v.27

Brastad arena - Målning och panel byte

Vi kommer under våren att måla fasaderna, samt byta dålig panel på omklädningsrummen. Detta som ett led i det löpande underhållet. Arbetet påbörjas troligen under april, och pågår 4-6 veckor. Här hänger mycket på vädrets makter.

Planerade asfaltering

Lysekil:

 • Korsgatan
 • Div underhållsasfaltering

Brastad:

 • Div underhållsasfaltering

Skaftö:

 • Andstigen, Bottnavägen, Bovikstensvägen, Bovik, Bruceväg, Bergsstigen, Blåsippevägen
 • Danskevägen, Fågelkärr, Fiskebäckskilsvägen, Gullvivevägen, Hästhovsvägen Hagen, Höga
 • Kamperhog, Kleva, Kaptensgatan, Kristinebergsvägen, Kyrke kajen
 • Labbstigen, Lunnefågelstigen, Lyshultsvägen, Måsstigen
 • Repelia, Skogen, Strandskatestigen, Smensväg, Stenströmsbacken, Torgbacken
 • Valbyvägen, Viggstigen, Väg till Grundsunds förskola, Vallmovägen, Vitsippevägen, Västra Bergsvägen, Västra Värbo, Östra skogen, Östra Värbo
 • Div underhålls asfaltering.

Brandstationen Grundsund

Vi byter ut ventilationsaggregatet, då det har passerat sin tekniska livslängd. Samtidigt passar vi på att byta varmvattenberedare och byter belysning i bl.a vagnhallen till LED-belysning. Dessa åtgärder var planerade, men tidigarelades något, för att ta ett samlat grepp.

Pågående projekt

Kungsgatan - En förstudie inför upprustningen

Kungsgatan planeras att rustas upp. För att upprustningen ska bli så bra som möjligt har en målbild för gatans gestaltning tagits fram. Följ länken nedan för att se den och lämna dina åsikter. Våra politiker kommer få målbilden för antagande under höst 2023 och då vill vi även presentera dina synpunkter.

Här kan ni läsa mer om målbilden för Kungsgatan Länk till annan webbplats..

Fjällaområdet - Målbild och utveckling av Gullmarskogen naturreservat

I 2022 har Utbildningsförvaltning tillsammans men Hållbartutveckling och Samhällsbyggnadsförvaltning tagit fram en målbild för området:

"Fjällaområdet är navet för kommunens friluftsliv och en mötesplats med fina möjligheter till hälsa och motion. Området lever hela året runt och upplevs som modernt, omhändertaget och välkomnande. Med målbilden som grund tävlar Lysekils kommun om priset som Sveriges friluftskommun år 2030 med motiveringen att föreningslivet, näringslivet och kommunen gemensamt har lyckats tillgängliggöra, vårda och utveckla kommunens naturområden."

I samband med målbilden togs fram ett förslag på handlingsplan -åtgärder som är uppdelat under flera perioder:

 • 2022-2023: Enklare åtgärder som gör stor skillnad på området samt förberedelse för större insatser
 • 2024-2025:Aktivitetsytor och identitetsskapande åtgärder
 • 2026-2030:Vidareutveckling och större strukturella ändringar.

Mariedalsskolan

Vi byter belysningen i gymnastikhallen till LED-belysning, i syfte att spara energi, samt för att förbättra belysningen. Detta sker under V.13.

Utegym i Grundsund

Markarbetet är på gång och utegymsredskapen kommer att sättas upp så fort det blir lite varmare. Utegymmet kommer vara klart i april.

Arbetet görs i samarbete med Grundsunds Idrottsförening och Stiftelsen för Skaftös utveckling. Stiftelsen och kommunen bekostar satsningen tillsammans.

Vandringsleder i Lysekils kommun

Lysekils kommun har påbörjat ett projekt där man vill göra det lättare, tryggare, mer attraktivt och samtidigt hållbart att vistas ute i naturen.

Projektets syfte är att kvalitetssäkra befintliga och framtida vandringsleder i Lysekils kommun och genom bra kommunikation stimulera allt fler till att använda lederna för kortare eller längre vandringar.

Här kan ni läsa mer om vandringsleder.

Brastad sporthall - Ventilationsaggregat byte

Vi byter ut det gamla ventilationsaggregatet, dels i energisparsyfte, dels för att det är uttjänt. Arbetet utförs i maj, och tar ca 2 veckor.

Bottnahallen - Ny bergvärme samt ventilations byte

Vi installerar bergvärme samt byter ventilation. Vi räknar med att genom detta halvera energiförbrukningen i fastigheten. Arbetet påbörjas V19 och beräknas pågå under fyra veckor.

Avslutade projekt 2024

Byte av bryggor i Långevik

Inför vintern 23/24 planerar vi att byta bryggorna B & C i Långevik till flytbryggor förutsatt att alla tillstånd beviljas.

Mindre skatepark i Brastad

Nu är det nära, grävmaskinerna har påbörjat göra iordning marken. I mars kommer betongen och skateparkbyggarna för att forma ramperna. Och i april kommer också klass fem på Stångenässkolan få vara med och sätta sina spår på ramperna.

Vill du följa bygget och få veta det senaste kring skate i Brastad? Följ den nystartade skateföreningen i Brastad på instagram och facebook under namnet Brastad SK8.

Invigningen är planerad till den 4 maj!

Utegym i Brastad

Utegymmet kommer att ligga mellan Brastad Arena, bouleplanen och SAIS-slingan.

Den kommer att byggas under våren och planerad invigning är den 4 maj.

Har du frågor eller funderingar?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Kontaktcenter Lysekils kommun
Telefon: 0523-61 30 00
E-post: kommun@lysekil.se