Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Sommargatan 2024

För fjärde året i rad är Kungsgatan förvandlad till en färgglad, levande och härlig sommargata. Nytt för i år är att både tidsperioden och gatan kommer att förlängas. Mellan den 6 juni och den 18 augusti kommer årets gågata att sträcka sig längs med hela Kungsgatan i Lysekil, från torget till korsningen vid Skottegatan.


Sommargatan innebär att Kungsgatan, från torget till korsningen vid Skottegatan, blir gågata och att kommunen tillsammans med företag, skolor och föreningar ställer ut sittmöbler och aktiviteter samt blomsterarrangemang på gatan.

Detta gör att fler väljer att komma till centrum och att man också väljer att stanna, vilket bland annat generar en ökad handel, fler café- och restaurangbesök och mer liv och rörelse.

Nytt för i år

  • Även den mittersta delen av Kungsgatan blir gågata och ännu fler butiksägare är med och möblerar
  • Industri- och byggprogrammet har byggt en ny sandlåda i form av en liten båt med staket mot körbanan där det kan komma lastbilar med varor till butikerna

Parkering under sommaren 2024

14 parkeringar på Drottninggatan och tio på Korsgatan ersätter de 30-minutersparkeringarna på Kungsgatan som tillfälligt tas bort, så att det fortsatt blir gångavstånd till målpunkter som apotek och paketutlämning.

Har du parkeringstillstånd för rörelsehindrade?

Har du parkeringstillstånd på grund av en funktionsnedsättning får du parkera i tre timmar på en gågata så länge ditt fordon inte hindrar trafiken, till exempel lastbilstransporter.

Tre timmar gäller om inte annat anges på parkeringskyltar vid de parkeringsplatser som är avsedda för rörelsehindrade.

Det kommer även i år att finnas parkeringsplats för rörelsehindrade i närheten av biblioteket.

Trafikomläggning under sommaren 2024

Kungsgatan från Polisgatan fram till Skottegatan kommer vara gågata.

Den övre delen av Kungsgatan mellan Skottegatan och Bansviksgatan blir gångfartsområde. Det innebär att du får lov att köra bil där men inte snabbare än gångfart. Tänk på att du som är förare har väjningsplikt mot gående.

Till skillnad från förra året kommer ordinarie färdriktning att gälla på Korsgatan i år.

Trafikomläggningen börjar redan den 3 juni under tiden som gatan möbleras.

Den 19-20 augusti kommer möbleringen av Sommargatan att tas bort. Under den tiden fortsätter Kungsgatan att vara gågata.


Gemensamt för gågata och gångfartsområde

På en gågata och i ett gångfartsområde gäller särskilda krav.
Du får inte köra fordonet med högre hastighet än gångfart. Du får endast parkera fordonet på anvisade platser. Du som är förare har väjningsplikt mot gående.

Detta gäller för gågata

Du får inte köra ett motordrivet fordon på en gågata annat än för att korsa den. Sådana fordon får dock föras på gågator om det behövs för varuleveranser till eller från butiker eller motsvarande vid gågatan, transporter av gods eller boende till eller från adress vid gågatan, transporter av gäster till eller från hotell eller motsvarande vid gågatan eller transporter av sjuka eller rörelsehindrade personer till eller från adress vid gågatan.

Material fritt att använda i informationssyfte om Sommargatan

Har du frågor eller funderingar?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Kontaktcenter Lysekils kommun
Telefon: 0523-61 30 00
E-post: kommun@lysekil.se