Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Försäkringar

Lysekils kommun har en olycksfallsförsäkring hos Protector.

Anmäl skada

Skadeanmälning sker via Protectors hemsida.

Tryck Anmäl skada och välj sedan vilken typ av skada du vill anmäla.
För frågor, vänligen kontakta Protector Försäkring.
E-post: skador@protectorforsakring.se
Tel: +46 (0)8-410 637 00

Åtgärder vid skada

Uppsök läkare eller tandläkare som är ansluten till försäkringskassan.
Spara alla kvitton.

Taxi till och från skolan

Behov av taxi till och från skolan p.g.a. olycksfallet ska vara styrkt med ett intyg från behandlande läkare. Av intyget ska framgå under vilken tid taxi beviljats. Innan taxiresorna beställs ska Protector kontaktas för bekräftelse. Sänd intyget i samband med skadeanmälan via Protectors hemsida eller via e-post. Efter bekräftelse från Protector kan beställning av taxiresor göras.