Meny

Försäkringar

Lysekils kommun har en olycksfallsförsäkring hos Länsförsäkringar.

Försäkringen gäller för alla barn, elever, ungdomar och andra grupper inom vårt verksamhetsområde.

Anmäl skada

Anmäl skadan genom att ringa till Länsförsäkringar på telefonnummer 031-632375 eller ta kontakt med dem via e-post: personskada@gbg.lansforsakringar.se

Åtgärder vid skada

Tänk på följande vid en skada.

  • Uppsök läkare eller tandläkare som är ansluten till Försäkringskassan
  • Spara alla kvitton

Taxi till och från skolan

Behov av taxi till och från skolan på grund av olycksfallet ska vara styrkt med ett intyg från behandlande läkare. Av intyget ska framgå under vilken tid taxi beviljats.