Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Överklaga beslut, rättssäkerhet

Om kommunen har tagit ett beslut som du inte håller med om kan du överklaga. Här kan du läsa om vilka beslut du får ta del av och hur du överklagar.

Du har rätt att överklaga

Du har alltid rätt att överklaga ett beslut som rör dig själv, om beslutet går emot din önskan. Lysekils kommun är också alltid skyldig att upplysa dig om hur du ska göra för att överklaga.

Du kan begära ut allmänna handlingar

Alla kommunens allmänna handlingar omfattas av offentlighetsprincipen. Det betyder att vem som helst har rätt att begära ut en handling. Vill du ta del av en allmän handling kontaktar du Lysekils kommuns kontaktcenter.