Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Invandring och integration

På dessa sidor får du information om vart du som nyanländ flykting eller invandrare ska vända dig för att få information och hjälp.

Lysekil kommuns roll

För att ett integrationsarbete ska vara framgångsrikt behövs samverkan mellan olika verksamheter och aktörer.

Kommunens ansvar är bland annat att ansvara för mottagande och bostadsförsörjning, samhällsorientering, undervisning i SFI (svenska för invandrare), insatser för barn och ungdomar, försörjning och andra insatser för personer med nedsatt prestationsförmåga samt övriga insatser som gynnar etableringen i det svenska samhället.

Ansvaret för kommunens integrations- och etableringsinsatser delas mellan flera förvaltningar. Samtliga förvaltningar arbetar nära kommunens sociala hållbarhetsstrateg, vars uppdrag är att ha ett övergripande fokus på invandring och integration.

Migrationsverkets roll

En person som vill bosätta sig i Sverige och som är medborgare i ett land utanför EU måste söka uppehållstillstånd. Migrationsverket beslutar om vem som får uppehållstillstånd och därmed stanna i Sverige. Myndigheten ansvarar även för bosättning av vissa nyanlända.

Arbetsförmedlingens roll

Om en person fått uppehållstillstånd påbörjas etableringen i den kommun som man antingen bosatt sig i eller den kommun som man blir anvisad till. Det är Arbetsförmedlingen som har samordningsansvaret för de nyanlända som omfattas av etableringsprogrammet. Etableringsersättningen betalas ut av Försäkringskassan.
Läs mer här: Arbete för nyanlända - Lysekils kommun

Aktuell situation i Lysekil och omvärlden

Många människor flyr fortfarande undan krig och konflikter i världen.

Lysekils kommun har senaste åren tagit emot ensamkommande barn, men även så kallade kommunplacerade personer (vuxna individer och/ eller familjer) med uppehållstillstånd. Mottagande är reglerat i lag och gäller alla Sveriges kommuner.

Rysslands invasion av Ukraina har resulterat i att många människor har tvingats fly Ukraina. Sveriges regering har varit tydliga i att vi ska ta vårt ansvar och hjälpa, en riktning Lysekils kommun följer.

Vi gör det vi kan för att hjälpa de människor som tvingats på flykt på grund av kriget och har i nuläget tagit emot drygt 100 personer som anvisats hit från Migrationsverket. Vi har en nära dialog med Migrationsverket och andra myndigheter i frågan för att kunna stötta och hjälpa på bästa sätt.

Informationsverige.se Länk till annan webbplats.
Den här portalen vänder sig till dig som är ny i Sverige och som vill snabbt och enkelt hitta information om det svenska samhället. Här finns allt samlat på flera olika språk, på en och samma plats. Här hittar du flera olika hjälpmedel där du kan träna svenska själv eller med andra.

Lita på Sverige - SV Länk till annan webbplats.
Lita på Sverige är en filmserie i flera delar som tagits fram för att lyfta frågor som rör Sverige, svenskhet och olika funktioner och myndigheter i det svenska samhället. Varje film är 7-10 minuter lång och finns textade på svenska, engelska, arabiska, dari och somaliska.