Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Kommunal anslagstavla

Detta är kommunens officiella anslagstavla där sammanträden, justerade protokoll för kommunfullmäktige och nämnder och andra anslag tillkännages.

Enligt kommunallagen måste alla kommuner ha en officiell anslagstavla. På anslagstavlan meddelas när protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnd är justerade.

Med justerad menas att alla justerare har undertecknat protokollet. Tidpunkten då protokollet sätts upp på anslagstavlan styr tiden för hur länge ett beslut kan överklagas.

Anslagstavlan innehåller även kungörelser, tillkännagivanden och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Beslut om antagande kan överklagas i enlighet med kommunallagen (2017:725) 13 kap. Ett överklagande ska komma in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs på kommunens anslagstavla att protokollet över beslutet justerats


Socialnämndens arbetsutskott


  • Protokoll från socialnämndens arbetsutskott 2024-05-30
    Läs mer

  • Protokoll från socialnämndens arbetsutskott 2024-05-30
    Läs mer