Meny

Omsorg och stöd

I Lysekils kommun ska du som invånare känna dig trygg och säker. På dessa sidor finner du information om hur du kan få hjälp i olika frågor.

Här nedanför kan du lämna dina synpunkter på vår verksamhet.

Du har alltid möjlighet att lämna synpunkter eller klagomål på den verksamhet som Socialförvaltningen ansvarar för.

Förvaltningen på socialkontoret har ansvar för att ta hand om din synpunkt eller ditt klagomål.

Det är alltid bra om du först har pratat med berörd enhetschef om klagomålet eller synpunkten så att verksamheten själva har fått en möjlighet att utreda och eventuellt åtgärda problemet.