Meny

Omsorg och stöd

I Lysekils kommun ska du som invånare känna dig trygg och säker. På dessa sidor finner du information om hur du kan få hjälp i olika frågor.

Här finns information om bland annat integration i Lysekils kommun, folkhälsoarbete, äldrevård, räddningstjänst, brottsförebyggande arbete, individ- och familjeomsorgen, borgerlig vigsel, med mera.

Exempelbild

Äldre

För dig som har fyllt 65 år och har behov av stöd i din vardag.

kvinna i rullstol på en äng

Trygg och säker

Du som bor, arbetar och vistas i kommunen ska känna dig trygg och säker.

Foto på flicka som spelar brädspel.

Mottagningsteamet

Mottagningsteamet är vägen in till Individ och Familjeomsorgen.

Foto på prästkragar på grön äng.

Ekonomisk hjälp

Läs mer om försörjningsstöd och hur du gör en ansökan.

Här nedanför kan du lämna dina synpunkter på vår verksamhet.

Du har alltid möjlighet att lämna synpunkter eller klagomål på den verksamhet som Socialförvaltningen ansvarar för.

Förvaltningen på socialkontoret har ansvar för att ta hand om din synpunkt eller ditt klagomål.

Det är alltid bra om du först har pratat med berörd enhetschef om klagomålet eller synpunkten så att verksamheten själva har fått en möjlighet att utreda och eventuellt åtgärda problemet.