Translate site

Translate

Meny

Omsorg och stöd

I Lysekils kommun ska du som invånare känna dig trygg och säker. På dessa sidor finner du information om hur du kan få hjälp i olika frågor.

Här finns information om bland annat integration i Lysekils kommun, folkhälsoarbete, äldrevård, räddningstjänst, brottsförebyggande arbete, individ- och familjeomsorgen, borgerlig vigsel, med mera.

Resor till och från Lysekils kommun i Coronatider

Invånare, besökare och delårsboende - nu måste vi alla hjälpas åt för att minimera smittspridning.

Lysekil är en kommun med många besökare och delårsboende och ni är viktiga för lokalsamhället, inte minst för våra näringsidkare.

Vi vill dock i dessa tider påminna om att Folkhälsomyndigheten manar till försiktighet och att man är restriktiv med icke nödvändiga resor för att hålla ner smittspridningen i landet så vi ger hälso- och sjukvården bästa möjliga förutsättningar att lösa sina uppgifter.

– Vi måste alla i detta läge göra vad vi kan för att minimera smittspridningen, inte minst av omsorg till våra äldre och personer i andra riskgrupper. Det ligger ett stort ansvar på var och en av oss att tänka oss för innan vi reser, detta gäller både till och från Lysekil, säger kommundirektör Leif Schöndell.

Hemtjänst eller hemsjukvård vid tillfällig vistelse

Den som bor i en annan kommun i landet har rätt att ansöka om hemtjänst eller hemsjukvård om man till exempel vill besöka sin sommarstuga eller nära och kära i Lysekil. Folkhälsomyndigheten går med anledning av Covid-19 ut med starka rekommendationer om att personer över 70 år och andra i riskgrupper bör stanna i sin hemkommun.

I det läge som råder har hemtjänst och hemsjukvård inom kommunen ett mer ansträngt läge och det blir svårt att ge den vård och omsorg vi vanligtvis ger. Sjukfrånvaron är högre och vi behöver planera för eventuellt ännu högre frånvaro.

– Därför uppmanar vi nu alla som tillhör en riskgrupp och tänker ansöka om hemtjänst eller hemsjukvård vid tillfällig vistelse att följa de råd och anvisningar som Folkhälsomyndigheten ger, säger Eva Andersson, förvaltningschef för socialförvaltningen.

Covid-19 - Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats

Här nedanför kan du lämna dina synpunkter på vår verksamhet.

Du har alltid möjlighet att lämna synpunkter eller klagomål på den verksamhet som Socialförvaltningen ansvarar för.

Förvaltningen på socialkontoret har ansvar för att ta hand om din synpunkt eller ditt klagomål.

Det är alltid bra om du först har pratat med berörd enhetschef om klagomålet eller synpunkten så att verksamheten själva har fått en möjlighet att utreda och eventuellt åtgärda problemet.