Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Vision, mål och kvalitet

Avsikten med ledning och styrning är att skapa förutsättningar för en god service till dem kommunen finns till för. Det ska också ske utveckling och förbättring av verksamheterna när det behövs för att upprätthålla en god kvalitet.

En kommuns arbete styrs av kommunallagen, övriga lagar och förordningar samt andra statliga regelverk. En annan del av kommunens styrning utgår från kommunens vision, värdegrund och de utvecklingsmål som politikerna beslutar om.

Politikerna beslutar också om olika styrdokument som verksamheterna arbetar utifrån. Bland annat har politikerna beslutat om en modell för ledning och styrning vilken ger stöd i planerings- och uppföljningsarbetet.