Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Vision, mål och kvalitet

Avsikten med ledning och styrning är att skapa förutsättningar för en god service till dem kommunen finns till för. Det ska också ske utveckling och förbättring av verksamheterna när det behövs för att upprätthålla en god kvalitet. Som ledstjärna i kommunens arbete finns vision Lysekil 2030 som visar åt vilket håll kommunen vill utvecklas.

Vision Lysekil 2030

Lysekil är en hållbar och attraktiv kommun året runt som kännetecknas av kreativitet och framtidstro. Lysekil är en självklar mötesplats och ledande inom maritima näringar.

Kommunfullmäktige fattade beslut om vision Lysekil 2030 den 19 oktober 2017.

En kommuns arbete styrs av kommunallagen, övriga lagar och förordningar samt andra statliga regelverk. En annan del av kommunens styrning utgår från kommunens vision, värdegrund och de utvecklingsmål som politikerna beslutar om.

Politikerna beslutar också om olika styrdokument som verksamheterna arbetar utifrån. Bland annat har politikerna beslutat om en modell för ledning och styrning vilken ger stöd i planerings- och uppföljningsarbetet.