Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Diarium och arkiv

Diarium

I diarierna finns handlingar (dokument), ärenden, kallelser och protokoll som är inkomna, upprättade (skapade) eller som har skickats. Du kan även hitta handlingar i arkivet.

Enligt offentlighetsprincipen har du rätt att läsa handlingar som finns hos kommunen. Men det finns vissa undantag, du får inte läsa sekretessbelagda handlingar eller sådana som innehåller personuppgifter enligt personuppgiftslagen.