Meny
Ikon utropstecken

SMHI utfärdar orange varning under måndagen den 12 februari. Mer information

Familjecoach

pappa och barn med digital läsplatta

Det är fantastiskt att vara förälder men inte alltid helt lätt, ibland kan man behöva någon att prata med för att få råd, stöd och vägledning.

Familjecoachen erbjuder rådgivning och stödsamtal, antingen individuellt, för hela familjer eller i grupp. Vi samverkar med andra kollegor inom socialförvaltningen samt externa kollegor inom hälso- och sjukvården, skola och barnomsorg – så att ni ska få det stöd ni behöver.

Vårt uppdrag

Familjecoachens uppdrag är att arbeta förebyggande och erbjuda tidiga insatser genom
råd och stödsamtal till familjer med barn och ungdomarna i åldrarna 6-18 år. Familjecoachen har också i uppdrag att vara en samhällslotsande funktion som vägleder och möjliggör vidare kontakter för föräldrar i syfte att barn och föräldrar ska få rätt stöd utifrån sina behov. I perioder erbjuds även olika former av gruppverksamhet som man kan anmäla sig till.

Rådgivning och stödsamtal

Alla kommuninvånare med barn i åldrarna 6-18 år är välkomma att ringa eller maila oss för att få råd och stöd direkt via telefon eller boka en tid för samtal. Kontakten är kostnadsfri och dokumenteras inte. Råd och stödsamtal kan handla om allt kring föräldraskapet, barns behov och utveckling, såväl stora som små frågor.

Hur får jag kontakt med en famljecoach?

Du kan själv boka en tid med familjecoachen genom att ringa, maila eller skicka sms.
Du väljer själv om du vill prata med oss i telefon, via videomöten eller om du vill träffa oss fysiskt.

Kontakta oss så berättar vi mer

Familjecoach/rådgivning: 0721-47 46 60
kommun@lysekil.se

Har du frågor eller funderingar?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Kontaktcenter Lysekils kommun
Telefon: 0523-61 30 00
E-post: kommun@lysekil.se