E-tjänster

Lediga jobb

Upplev Lysekil

Kartportal

Anslags-tavla

Lyssna

Meny

Folkhälsoarbete

Bild på familj som går i skogen

Folkhälsoarbetet i Lysekils kommun utgår från verksamheternas grunduppdrag och hur detta skapar förutsättningar för en god folkhälsa och social hållbarhet.

Hur arbetar vi med folkhälsa?

Lysekils kommun och Hälso- och sjukvårdsnämnd norra har, genom ett folkhälsoavtal, kommit överens om att samverka i syfte att stärka och utveckla befolkningens hälsa. Avtalet beskriver förutsättningarna för samverkan. Till avtalet finns också en summa pengar kopplat som ska användas till folkhälsoarbetet.

I Lysekils kommun finns ett råd för folkhälsa och social hållbarhet. I rådet sitter ledamöter från kommunala nämnder och förvaltningar tillsammans med ledamöter från hälso- och sjukvårdsnämnden. Genom att samla och dela kunskap om nuläget ska rådet arbeta för att i sina respektive nämnder och förvaltningar utveckla och stärka sitt främjande och förebyggande arbete. Målet är en bättre och mer jämlik folkhälsa vilket i sin tur bidrar till ett mer socialt hållbart samhälle. Till stöd för nämnder och förvaltningar finns både en folkhälsostrateg och en integrationsstrateg anställd.

Under 2020 kommer folkhälsomedel riktas till ett antal insatser som främjar barn och ungas hälsa och livsvillkor. Bland annat arbete med att implementera barnkonventionen och arbete med föräldraskapsstöd.

Hur mår Lysekil?

Generellt sett är hälsoutvecklingen och folkhälsan i Sverige god men förutsättningarna för en gynnsam hälsoutveckling fördelar sig olika i befolkningen med både geografiska och sociala skillnader. Nya rapporter visar att skillnader i hälsa ökar mellan vissa grupper vilket vi också kan se i Lysekils kommun.

Vi följer också ungas drogvanor regelbundet. Senaste rapporten över ungas drogvanor i Västra Götaland kom hösten 2019. Den visar på att unga (åk 9 och åk 2 gymnasiet) i Lysekil både röker och dricker alkohol i något större omfattning än genomsnittet för Västra Götaland. Andelen unga i Lysekil som testat narkotika är ungefär på samma nivåer som i Västra Götalandsregionen.