Meny
Ikon utropstecken

Planerat underhåll på kommunens e-tjänster - störningar kan förekomma. Mer information

Stöd för anhöriga

Äldre och yngre händer håller tillsammans ett rött hjärta

Finns det en vän eller familjemedlem som på grund av en diagnos, funktionsnedsättning eller missbruk behöver stöd och hjälp av dig? Då kan du själv få stöd. Vilket stöd som kan bli aktuellt för dig beror på dina behov och den livssituation du befinner dig i. Vem är anhörig eller närstående? Du kan vara förälder, barn, syskon, makar, vän eller annan relation som har en nära relation till den person som behöver stöd och hjälp av dig.

Det är viktigt att du som ger stöd till andra personer också får kunskaper och stöd i din roll för att orka och kunna behålla ett gott hälsosamt liv.

  • Vill ha råd, stöd eller strategier att hantera vardagen?
  • Undrar vart du skall vända dig? Hitta de rätta kontakterna?
  • Vill träffa andra anhöriga?

Tillsammans kan vi hitta det stöd som just du behöver. Kontakta anhörigsamordnare för mer information.

Broschyr Anhörigstöd (PDF) Pdf, 1.5 MB.

Om ni önskar ett eller flera fysiska exemplar av broschyren kontakta anhörigstödet på epost anhorigstod@lysekil.se