Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Friluftsliv och natur

Att det finns grönområden eller friluftsområden som är lätta att nå är god livskvalitet för de allra flesta. I Lysekils kommun har vi nära till en fantastisk natur var vi än bor.

Gullmarsskogen - Fjälla

Gullmarsskogen, som även kallas Fjälla, är ett naturreservat och ett mycket värdefullt frilufts- och strövområde. Området är stort och naturen omväxlande med både täta skogar och öppna ängsmarker. Gullmarsskogen är rik på kulturlämningar som till exempel torpruiner.

Här finns verkligen allt för friluftsmänniskor eller er som bara gillar att röra på er.
Här hittar du:

  • Utegym
  • Naturlekplats - motorikbana
  • Vandringsleder
  • Fotbollsplan
  • Motionsslingor med mjukt underlag
  • Skidspår
  • Raststugor
  • Vindskydd och grill­platser
Fjälla friluftsområde med motionsspår och friluftsanordningar.

Stångehuvud

Stångehuvud är ett av Sveriges mest besökta naturreservat och en av de sydli­gaste delarna av granitkusten. Reservatet karaktäriseras av mötet mellan havet och granitklipporna. Här finns geologiska formationer såsom rundhällar och isräff­lor. Spåren av 1800-talets och det tidiga 1900-talets stenbrytning syns tydligt i landskapet. Flera markerade stigar löper i området och det finns möjlighet till bad på både sand- och klippstränder. Vid parkeringsplatsen i reservatets norra del finns en gångväg anpassad för personer med rörelsenedsättning. Gångvägen leder till en vacker utsiktspunkt. Tillgängliga badramper finns vid Pinneviksbadet.

Trälebergskile

Trälebergskiles friluftsområde består mestadels av tätortsnära skogsmark och är relativt lättillgängligt för Lysekilsbor och besökare. Kuststigen går utmed västra delen av viken genom Trälebergskiles naturreservat.  Från Kuststigen leder en spång till en plattform på berget där man kan studera fågellivet i den grunda viken. Östra sidan av Trälebergskiles friluftsområ­de består av en blandning av bergmarker, sänkor med skog och flackare partier med i huvudsak tallskog.

Fiskebäck

I Fiskebäcks friluftsområde finns badplatser i en vacker miljö med stort inslag av lövskog. Området är den enda bostadsnära skogen i Lysekils stad. Det är lätt att ta sig hit för att promenera och stråken erbjuder såväl motion som vackra vyer.

Fiskebäcks norra del karaktäriseras av ett blandskogslandskap. I området finns en laxförande bäck.  I området finns en bäckravin och ek- och lindskog som är av stor betydelse för den biologiska mångfalden.

Gullmarsbaden

Gullmarsbaden är ett bostadsnära område med badplats. I området finns en bäckravin som är viktig för att bevara biologisk mångfald och för naturintresse­rade besökare. Området kan till exempel besökas av förskolor och skolor för djur- och insektsstudier.

Lassa- och Donadammarna

Lassa- och Donadammens grönområde är en oas i staden, omgärdad av andra små parker och friluftsområden som Bagarns hage och Stångehuvud. Området präglas av den tidigare stenhuggeri­verksamheten. Här finns näckrosor och andra naturvärden. Förr i tiden var dammar­na en färskvattenresurs för Lysekils kommun, tillsammans med den igenfyllda Färgare­dammen.

Långevik och Ålevik

Långevik och Ålevik erbjuder en vacker miljö, badplatser och en volleybollplan. Här anordnas bland annat midsommarfiran­de. Vid vägen ner till stora Långevik, där Kuststigen löper, finns sentida hällristningar.

Mariedalsskolans skolskog

Mariedalsskolans skolskog är belägen i anslutning till Mariedalsskolan och på området finns grillplats och vindskydd. Skolskogen används idag för lek och som uteklassrum för eleverna på skolan.

Sivik

Siviks friluftsområde erbjuder camping, bad och vandringsleder. Området består mest av hällmarker. Kust­stigen löper genom området och genom Sivik kan man ta sig mot den mer skogsbevuxna terrängen i Trälebergskile. Södra delen av Siviks friluftsområde karaktäriseras av den tidigare stenhuggeriverksamheten och berget är i stort sett söndersprängt. I området finns en skogsbevuxna sänkor. Här finns ett kulturminne i form av Valbodalens stenhuggeri, som påminner om Lysekils historia.

Torpet

Torpets friluftsområde består mest av lövskog och kala hällmarker, och erbjuder rekre­ation för de boende i området. Längs med en gång- och cykelväg i området finns en fotbollsplan och en lekplats.

Valbodalen och Valboholmen

Valbodalen och Valboholmen består av karga klipplandskap, med undantag för ängsmarken i Valbodalen som inbjuder till fotboll och andra aktiviteter.  I Valbodalen, på baksidan av en industri­vägg, står en mycket gammal och skydds­värd idegran.