Meny
Ikon utropstecken

SMHI utfärdar orange varning under måndagen den 12 februari. Mer information

Tyck till igen om framtidsplanerna i Lysekil

Hur vill vi ha det i framtiden i Lysekils kommun? Var ska vi bygga och hur ska vi utvecklas hållbart? Det är viktiga frågor som en översiktsplan svarar på. Efter årsskiftet är det dags att tycka till igen om förslaget till ny plan som ska ersätta den som gäller idag och som är från 2006.

Alla Sveriges kommuner har en översiktsplan. Där beskriver man i text och bilder hur man vill utveckla den fysiska miljön på lång sikt. Man kan säga att den är som kommunens framtidsvision – men omsatt till fysisk planering.

Planen ger vägledning för hur mark- och vattenområden ska användas, var det kan byggas nytt och hur allt som redan är byggt ska användas, utvecklas eller bevaras. Tanken är att samordna förändringar så att de tillsammans ska bli så bra som möjligt för kommunen och invånarna. Översiktsplanen ligger till grund för många av kommunens beslut som rör ekonomiska, tekniska, ekologiska och sociala frågor.


En ny översiktsplan arbetas fram
För fem år sedan började vi arbetet med den nya översiktsplanen. Den grundas såklart på kommunens vision och utvecklingsmål, men vi vill också få med vad alla som bor i Lysekil tycker. Därför bad vi er kommuninvånare ge oss en beskrivning av hur du ser på ditt samhälle och framtiden här. Vi hade workshops i de olika kommundelarna, det fanns en digital enkät och vi samarbetade med skolor för att få med barns och ungdomars perspektiv. Vi bjöd också in kommunens förvaltningar, de kommunala bolagen och politiken till olika workshops för att få in deras synpunkter. Med hjälp av detta underlag tog vi fram ett program som varit utgångspunkt för att ta fram förslaget till ny översiktsplan.

Under hösten 2021 presenterades detta förslag på olika platser i kommunen genom utställningar, informationsmöten och på kommunens hemsida. Under detta så kallade samråd hade alla möjlighet att lämna synpunkter, vilket många gjorde.


Tyck till om det nya förslaget
Nu är det snart dags att ta nästa steg. Vi arbetar med att ta fram ett reviderat förslag till översiktsplan. Det kommer att presenteras under våren 2023, och då finns det ännu en gång möjlighet ta del av förslaget och lämna synpunkter. Ett nytt planförslag tas sedan fram utifrån de inkomna synpunkterna och ett färdigt förslag ska enligt tidplanen kunna antas av kommunfullmäktige under nästa år.


Vi hoppas att ni vill vara med oss på denna resa. Det är tillsammans som vi skapar framtiden för Lysekils kommun.

//Kristina von Schenck
Projektledare, Hållbar utveckling