Meny
Ikon utropstecken

SMHI utfärdar orange varning under måndagen den 12 februari. Mer information

Pissoaren sätts åter på plats

Foto: Glicko

Pissoaren sätts åter på plats genom samarbete mellan Lysekils kommun och elever på Gullmarsgymnasiets industri- och byggprogram.

Inom kort kommer den gamla pissoaren åter pryda sin plats i Norra Hamnen. Pissoaren renoverades för ett antal år sedan och har efter det förvarats i ett förråd. Nu sätts den ihop igen och kommer placeras på sin gamla plats som ett kulturmonument från förr.

Medborgarförslag

Samhällsbyggnadsnämnden tog beslut i våras att sätta upp pissoaren efter ett inskickat medborgarförslag.

Samarbete

Arbetet med att sätta ihop pissoaren utförs av elever och lärare på Gullmarsgymnasiets industri- och byggprogram. Eleverna kommer också vara med och placera ut pissoaren och se till att den får en säker och bra grund att stå på.

Utsättning av pissoaren

Under nästa vecka kommer platsen i Norra Hamnen att kontrolleras så inga hinder finns för placeringen av pissoaren, efter det kan markarbetet starta och pissoaren komma på plats.

Eleverna på bygg- och industriprogramet kommer vara delaktiga i hela processen från ihopmontering till utsättning på plats.

Pissoaren kommer förseglas och ses som ett kulturmonument från förr, den kommer kompletteras med belysning och en skylt som berättar om dess historia.