Meny

Så används Lysekil Centrum Lab

Foto av Sara Hallström framför en magnettavla med ÖP-affischer.

Sara Hallström, projektledare i Lysekils kommun, i Lysekil Centrum Lab.

ÖP-projektet fångar upp idéer och synpunkter genom Lysekil Centrum Lab.

Lysekil Centrum Lab är en öppen lokal där kommunen bland annat kan fånga upp idéer, ha öppna kreativa workshops, ge information, ha möten och föra en dialog med medborgare och aktörer.

Många verksamheter inom kommunen använder lokalen och här berättar projektledare Sara Hallström hur de använder sig av Lysekil Centrum Lab inom ÖP-projektet.

Vilket område inom kommunen arbetar du?

Jag arbetar som projektledare för framtagandet av den nya översiktsplanen, ÖP, på planenheten inom Samhällsbyggnadsförvaltningen. En översiktsplan är ett dokument som ska ange inriktningen för en långsiktigt hållbar utveckling av den fysiska miljön.

Hur har du använt dig av Lysekil Centrum Lab?

Under steg två i processen att ta fram en ny översiktsplan har Lysekil Centrum Lab använts för möten med grupper av medborgare, så kallade verkstäder. Vid ett tiotal tillfällen har upp till trettio personer kunnat samlas, fått information och sitta i smågrupper och diskutera behoven för Lysekils kommuns utveckling.

Vad är fördelarna med Lysekil Centrum Lab?

Det är väldigt värdefullt att ha tillgång till en bra lokal – lättillgänglig och stor nog – för aktiviteter som till exempel involverar medborgare och aktörer i kommunen.

Vem riktar sig Lysekil Centrum Lab till?

Alla – men kanske särskilt de som har egna idéer eller är nyfikna på vad som händer i kommunen och stadskärnan, kopplat till utveckling av verksamheter och den fysiska miljön.

Vad har ÖP på gång i Lysekil Centrum Lab?

Till hösten kommer vi genomföra samråd i lokalen. Vi visar då en sammanställning av de åsikter vi har fått in tidigare. Vi kommer också hålla ett flertal möten som ska uppmuntra medborgare att tycka till om kommunens utveckling, avslutar Sara Hallström.

Om projekt Urban Platsinnovation

Lysekil Centrum Lab är utvecklat inom ramen för projekt Urban Platsinnovation. Urban Platsinnovation är ett projekt som arbetar för att få mer kunskap om hur centralorter kan utvecklas för att bli mer attraktiva för både invånare och besökare.

Syftet är att öka konkurrenskraften och innovationsförmågan hos handeln och upplevelsenäringen för att skapa ett mer levande centrum. Projektet omfattar Högskolan Väst, Lysekils kommun, Strömstads kommun, Trollhättans stad, Uddevalla kommun, Åmåls kommun samt Fredrikstad kommune som är projektets norska partner.

Urban Platsinnovation delfinansieras av EU-medel via Interreg Sverige-Norge som är en del av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Projektet pågår till och med september 2018.

Länkar