Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Uppdatering kring vägarbetet i Ovalen

Dags för cirkulationsplatsen "ovalen" att snart öppnas igen för trafik.

Under vecka 12 kommer etapp 3 på Landsvägsgatan att inledas. Detta innebär att cirkulationsplatsen öppnas och trafikljusen tas bort. Valbogatan kommer att vara avstängd (framför brandstationen) i båda riktningarna och trafiken leds över Järnvägsgatan.

Det nuvarande arbetet innebär att lägga igen vägen på nytt för att det ska bli framkomligt för trafiken, även om själva asfalten kommer att ta längre tid att få på plats.
Markbygg och Leva räknar med att arbetet kommer att pågå under hela april månad men nu när trafiken läggs om och vägen är på plats så slipper allmänheten åka runt.

Allmänheten har ombetts att välja ”katastrofvägen” förbi Trötemyren, men från och med mitten av nästa vecka räknar Markbygg och Leva med att det ska gå att köra förbi "ovalen" på Landsvägsgatan.

Arbetet har fortlöpt sedan december månad och i januari påbörjades etapp nummer två, nu övergår arbetet i den tredje och sista etappen.

Kontakt

Trafikingengör
Magnus Eriksson
magnus.eriksson2@lysekil.se