Meny
Ikon utropstecken

SMHI utfärdar orange varning under måndagen den 12 februari. Mer information

Nya trygghetsvärdar på plats

trygghetsvärdar i Lysekil.

Trygghetsvärdarna ska bidra till ökad trygghet och trivsel – främst i våra hamnområden.

Från och med den 8 juli finns våra nya trygghetsvärdar på plats i centrala Lysekil. De har anställts som ett led i det förstärkta trygghetsarbetet.

De kommer att vandra främst i hamnområdena för att minska oro och bidra till en tryggare och trevligare miljö för både gäster, boende, näringslivet samt kommunens medarbetare.

Fokus på Norra Hamnområdet

Trygghetsvärdarna kommer att utgå från Hamnservice i Södra Hamnen men uppehålla sig främst där det är oroligt. Just nu har många situationer uppstått i Norra Hamnen varpå fokus kommer att ligga där.

Trygghetsvärdarna arbetar i lag med två flerspråkiga personer i varje och kommer att finnas på plats måndag – söndag klockan 17.00 -22.00. De kommer också att vara behjälpliga för allmänheten med allmänna frågor.

Du kommer att kunna känna igen dem på kläder med trycket Trygghetsvärd – Lysekils kommun på ryggen.

Varmt välkomna önskar vi våra nya trygghetsvärdar!

Kommunens förstärkta trygghetsarbete

Trygghetsvärdarnas arbete är en del i kommunens förstärkta trygghetsarbete.

Efter en eskalerande oro i kommunen, som bland annat lett till allvarliga händelser i centrala Lysekil den senaste tiden, har kommunledningen beslutat att intensifiera trygghetsarbetet. Det ska ske genom en gemensam inriktning och prioritering samt ökad samverkan både i den egna organisationen och med andra aktörer såsom polis och civilsamhälle.

Arbetet sker inom ramen för det som är kommunens uppdrag och befogenheter. Ingripanden vid pågående brottslighet är polisens ansvar.

Inriktningsbeslut kring förstärkt trygghetsarbete

Åtgärder för intensifierat trygghetsarbete