Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Lärlingsinformation till elever

Som ett alternativ till traditionell utbildning inom yrkesvux erbjuder Lysekils Vuxenutbildningen även yrkesutbildning genom lärlingsutbildning.

Utbilda dig till ditt drömyrke


Lärlingsutbildning innebär att man genomför största delen av utbildningen på en arbetsplats. Under lärlingsutbildningen skapar du kontakter i branschen och får yrkeserfarenhet samtidigt som du får betyg i nationella kurser kopplade till ditt yrkesval. En anställd på arbetsplatsen fungerar som handledare.
Handledaren introducerar de praktiska momenten i yrket och ger dig handledning och stöd i att utveckla de praktiska yrkeskunskaperna. Lärare och handledare organiserar och bedömer kunskapen och sätter betyg. Du får fortlöpande besök av läraren på din arbetsplats. Du skriver även i en loggbok varje vecka så lärare och handledare kan följa ditt arbete genom den.


Att hitta en lärlingsplats


Det är störst chans att få en lärlingsplats om du själv är aktiv i sökandet innan du kontaktar skolan.

• Kontakta företaget, prata med personalansvarig/chef/ägare m.fl. för att presentera dig själv.
• När du hittat en arbetsgivare som är intresserad av mer information kontaktar du skolan. Vi upplyser om vad det innebär att ta emot en lärling och bedömer tillsammans med arbetsplatsen och dig om det är möjligt att genomföra utbildningen och vilka kurser som ska ingå.


Vilka yrken kan passa som lärlingsutbildning?


Exempel på yrkesområden för lärlingsutbildning är bageri/konditori, fastighetsskötsel, reception, lokalvård, florist, charkuteri/styckare, måltidsbiträde/
kock, servering, handel, hotell/reception, naturbruk m fl.

Allmänna riktlinjer


• För att studera på Vuxenutbildningen krävs att elev en är över 20 år eller har en avslutad gymnasieutbildning. Det finns ingen övre åldersgräns för att studera
på Komvux. Däremot minskar möjligheten att få studiemedel från 47 års ålder.
• För att studera som lärling gör eleven ett aktivt val mot ett yrkesområde.
• 70% eller mer av utbildningstiden ska vara förlagd till arbetsplatsen.
• Arbetsplatsen får ersättning för att ta emot en lärling.
• Utbildningens längd varierar beroende på yrkesval.
• Under pågående utbildning har eleven en ansvars och olycksfallsförsäkring.