Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar (KAA)

Är du 16-20 år och varken jobbar eller studerar, eller funderar på att hoppa av gymnasiet? Vill du ha hjälp att hitta på något att göra?

Kommunen kan hjälpa dig som är 16-20 år att komma vidare mot arbetsmarknaden eller hjälpa dig att hitta andra studiealternativ. Detta kallas det kommunala aktivitetsansvaret.

Lysekils kommun ska löpande under året hålla sig informerad om hur de ungdomar i kommunen är sysselsatta som har fullgjort sin skolplikt men inte har fyllt 20 år och inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning (aktivitetsansvar).

Lysekils kommun har inom ramen för ansvaret uppgiften att erbjuda de ungdomar som berörs lämpliga individuella åtgärder. Tanken är att kommunen skall motivera till att påbörja eller återuppta en utbildning.


Vi vill gärna komma i kontakt med dig

Om du omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret får du gärna kan berätta lite om dig själv och de funderingar du har. Även om du inte vet vad du vill göra är du välkommen att kontakta oss.

Om du inte vill träffas kan vi ha kontakt på telefon, via sms eller via mail. Vi vill helst att du skickar ett kort e-post-meddelande om att du vill få kontakt med oss på Arbetsmarknadstorget.

Kontaktperson:
Helen Jarestam, arbetsmarknadskonsulent
Mobil: 0523-61 34 10, e-post: helen.jarestam@lysekil.se