Meny
Ikon utropstecken

Planerat underhåll på kommunens e-tjänster - störningar kan förekomma. Mer information

Ny lokal? Ny verksamhet? Det kan krävas bygglov för ändrad användning

Eftersom ändrad användning i sig är en ändrig så gäller kraven vid ändring även vid en ändrad användning.

Det krävs inte några byggnadstekniska åtgärder för att den ändrade användningen ska vara en ändring enligt Plan-och bygglagen (PBL). För att en ändrad användning ska vara en bygglovspliktig åtgärd så krävs det att ändringen medför att byggnaden tas i anspråk för ett väsentligen annat ändamål.

När man gör en bedömning av hur kraven ska tillgodoses vid ändrad användning ska man ta hänsyn till:

  • ändringens omfattning
  • byggnadens förutsättningar
  • varsamhetskravet
  • förvanskningsförbudet

Hänsyn ska tas till bland annat ändringens omfattning såsom exempelvis:

  • brandskydd
  • ventilation

Hänsyn ska också tas till vad, om det finns, detaljplanen säger.

Läs mer om ändrad användning på Boverkets hemsida.