E-tjänster

Lediga jobb

Upplev Lysekil

Kartportal

Anslagstavla

Lyssna

Meny

Vård och omsorg - 3 terminer, ej sökbar

med valbar programfördjupning inom Räddningsmedicin

Personal med patient på akutmottagning

Utbildningen är på gymnasial nivå och vänder sig i första hand till dig som önskar arbeta som undersköterska i kommunal vård och omsorg. Den vänder sig också till dig som har flerårig erfarenhet men saknar formell utbildning.

Utbildningen

Som undersköterska arbetar du med praktisk omvårdnad inom hälso- och sjukvård, äldreomsorg, hemtjänst eller psykiatri. Utbildningen är ett nationellt yrkespaket inom vuxenutbildningen utformat för arbete som undersköterska. Undervisningen utgår från ett validerande arbetssätt. Utbildningen är både teoretiskt och praktiskt upplagd. APL (arbetsplatsförlagt lärande) ingår i vissa kurser. Du följer handledare enligt schema dag/kväll/helg.

Utbildningen är kostnadsfri, men du ansvarar själv för inköp av kurslitteratur, resor till APL och studiebesök. Utbildningen är på heltid varav skolförlagd undervisning cirka 2,5 dagar/vecka. Resten av tiden har du egna studier och hemuppgifter. Den egna studietiden ger dig både frihet och ansvar för ditt eget lärande. Vi använder Teams i utbildningen och du ansvarar därför för att du har tillgång till dator, webkamera, mikrofon och internetuppkoppling.

Kursstart: 2021-08-30

Förkunskaper: Grundskolans svenska/ svenska som andraspråk. Bifoga betyg i din ansökan.

Studietakt: Heltid, 3 terminer

Studieperioder: 2021-08-30 – 2022-06-03 och 2022-08-29 – 2023-01-13

Kontaktperson: Studie- och yrkesvägledare, Susanna Samuelsson, susanna.samuelsson@lysekil.se, 0523-61 33 18

Sista ansökningsdag: 2021-06-07 Öppen för sen ansökan

Välkommen med din ansökan!

Kurser och poäng

Termin 1, 550p
Anatomi och fysiologi 1, 50 p
Omvårdnad 1, 100 p
Social omsorg 1, 100 p
Psykologi 1, 50 p
Psykiatri 1, 100 p
Orienteringskurs Studieteknik och digital kompetens 50p
(Svenska 1/Svenska som andraspråk 1, 100 p, individuellt)

Termin 2, 500p
Gerontologi och geriatrik, 100 p
Hälso- och sjukvård 1, 100 p
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1, 100 p
Anatomi och fysiologi 2, 50 p
Social omsorg 2, 100 p
(Samhällskunskap 1a1, 50 p)

Termin 3, 500p
Omvårdnad 2, 100 p
Hälso- och sjukvård 2, 100 p
Psykiatri 2, 100 p
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2, 100p
Vård och omsorg specialisering, 100 p
(
Räddningsmedicin, 100p valbar programfördjupning)