E-tjänster

Lediga jobb

Upplev Lysekil

Kartportal

Anslagstavla

Lyssna

Meny

Service & lokalvård

- hotell & offentlig verksamhet

Kvinna i hotellrum

Utbildningen ger dig kunskaper för arbete med dagligt förekommande uppgifter inom hotell, vandrarhem och kommunala verksamheter. Yrkesutbildningen kombineras med språkstudier.

Utbildningen

Yrkespaketet syftar till att ge dig grundläggande kunskaper om dagligt förekommande arbete inom hotell, vandrarhem och offentliga verksamheter. Exempelvis lokalvård, våningsservice, frukost- och bufféservering, arbetsuppgifter inom besöksnäringen.

Utbildningen är på heltid varav skolförlagd ca 2-2,5 dagar/v på skolan och ca 1/2 dag/v webundervisning i realtid. Övrig tid har du egna studier och hemuppgifter. Webundervisningen och den egna studietiden ger dig både frihet och ansvar för ditt eget lärande.

Vi använder Teams i utbildningen och du ansvarar därför för att du har tillgång till dator, webkamera, mikrofon och internetuppkoppling. I utbildningen får du även hjälp med hur du studerar effektivt och använder digitala hjälpmedel.

Utbildningen är både teoretiskt och praktiskt upplagd. APL (arbetsplatsförlagt lärande) är ett bra tillfälle för dig att prova på yrket och visa arbetsgivaren dina kunskaper. Det kan i många fall leda till jobb efter utbildningen. Du kommer vara ute på APL (arbetsplatsförlagt lärande) cirka 4 veckor (5 dagar/vecka) under utbildningen. Under APL följer du arbetsplatsens tider.

Utbildningen är kostnadsfri men du ansvarar själv för inköp av läromedel, arbetsskor, arbetskläder samt resor till och från APL-plats, studiebesök mm.

Kursstart: 2021-08-30.
Förkunskaper: Godkänt betyg från lägst SFI C
Studietakt: Heltid, 20 veckor
Kontaktperson: Studie- och yrkesvägledare, Susanna Samuelsson, susanna.samuelsson@lysekil.se, 0523-61 33 18
Sista ansökningsdag: 7 juni 2021. Ansökan finns längre ner på sidan.

Kurser och poäng

Service och bemötande 1, 100p
Städservice, 100p
Frukost- o bufféservering, 100p
Orienteringskurs Yrkessvenska, 200p
Orienteringskurs Studieteknik och digital kompetens, 50p