Meny

Industriteknik 1 år med SFI D / Yrkessvenska (Lysekil)

Grundläggande yrkespaket med kurser från industritekniska programmet, utformat för arbete inom det industritekniska området.

Utbildningen vänder sig till dig som har lägst godkänd SFI C och vill kombinera yrkesutbildning med språkstudier.

Utbildningen är både teoretiskt och praktiskt upplagd. APL (arbetsplatsförlagt lärande) är ett bra tillfälle för dig att prova på yrket och visa arbetsgivaren dina kunskaper. Det kan i många fall leda till jobb efter utbildningen.

Yrkespaketet syftar till att ge dig:

  • Grundläggande kunskap om industriell produktion.
  • Grundläggande förmåga att arbeta med verktyg och
    industriell utrustning.
  • Grundläggande kunskap om arbetsmiljö och säkerhet.
  • Språklig utveckling inom yrkesområdet.

Utbildningen är kostnadsfri men du ansvarar själv för inköp av läromedel, arbetsskor, arbetskläder samt resor till och från APL-plats, studiebesök mm. Vi använder Teams i utbildningen. Du ansvarar därför för att du har tillgång till egen dator, webkamera, mikrofon och internetuppkoppling.

Du kommer att vara ute på APL (arbetsplatsförlagt lärande) cirka 6 veckor under utbildningen.

Kursstart: 2022-01-17

Förkunskaper: Godkänt betyg från lägst SFI C

Studieperioder: 2022-01-17 – 2022-06-03 och 2022-08-29 – 2023-01-13

Studietakt: Heltid, 40 veckor

Kontaktperson: Studie- och yrkesvägledare, Susanna Samuelsson,  susanna.samuelsson@lysekil.se, 0523-61 33 18.

Sista ansökningsdag: 3 december 2021. Sena ansökningar tas emot i mån av plats.