Meny

Barnskötare-distans med träffar (Lysekil). 

Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta eller redan arbetar som barnskötare men saknar formell utbildning.

Att arbeta med barn är en betydelsefull uppgift, där du är med och formar barnens uppväxt och liv. Utbildningen ger kompetens inom pedagogiskt och socialt arbete med barn.

Efter utbildningen kan du arbeta inom förskola, fritidsverksamhet och annan verksamhet där barnskötare efterfrågas. Under utbildningen varvar du hemstudier med skolförlagda träffar. Utbildningen är kostnadsfri, men du ansvarar själv för litteratur samt resor till och från praktikplats och studiebesök. Du behöver vara beredd på att kunna ta dig till närliggande orter för att göra din APL (arbetsplatsförlagt lärande) om det inte är möjligt på din hemort.

Vi använder lärplattformen Teams i utbildningen. Du ansvarar därför för att du har tillgång till egen dator, webkamera, mikrofon och internetuppkoppling.

Kopia på betyg, personligt brev och utdrag ur belastningsregister ska bifogas ansökan. Utdrag ur belastningsregister förskola, (blankett nr 442.5) kan du få via www.polisen.se

Kursstart: 2022-01-17

Förkunskaper: Grundskolans Svenska/Svenska som andraspråk

Studietakt: Heltid, 40 veckor

Studieperiod: 2022-01-17 – 2022-06-03 och 2022-08-29 – 2023-01-13

Kontaktperson: Studie- och yrkesvägledare, Susanna Samuelsson, susanna.samuelsson@lysekil.se, 0523-61 33 18

Sista ansökningsdag: 3 december 2021. Sena ansökningar tas emot i mån av plats.

Kurser och poäng


Termin 1, 20 veckor, 500p (varav ca 3v APL)

Människors miljöer PEDMÄI0 100p
Hälsopedagogik HALHAL0 100p
Kommunikation PEDKOU0 100p
Lärande och utveckling PEDLÄR0 100p
Etnicitet och kulturmöten SOIETN0 100p

Termin 2, 20 veckor, 500p (varav ca 3v APL)
Barns lärande & växande PEDBAS0 100p
Skapande verksamhet PEGSKP0 100p
Pedagogiska teorier och praktiker PEDPED0 100p
Specialpedagogik 1 SPCSPE01 100p
Pedagogiskt ledarskap PEDPEG0 100p