E-tjänster

Lediga jobb

Upplev Lysekil

Kartportal

Anslagstavla

Lyssna

Meny

Studiestöd

Studerar du på komvux, folkhögskola eller gymnasiet? Från och med hösten det år du fyller 20 år kan du få studiemedel.

Studiemedel består av bidrag och lån. Hur mycket studiemedel du får beror på om du studerar på heltid eller deltid och hur många veckor du studerar.

För att du ska kunna få studiemedel måste du uppfylla ett antal krav. Exempelvis ska dina studieresultat vara tillräckliga och du kan inte studera på mindre än halvtid. Din ålder påverkar också om du kan få studiemedel och hur mycket.

Det finns ingen övre åldersgräns för att studera på Komvux. Däremot minskar dina möjligheter att få studiemedel från 47 års ålder. Från och med det år du fyller 57 kan du inte få bidrag eller lån från CSN.

Om du är utländsk medborgare gäller särskilda regler eftersom CSN (Centrala studiestödsnämnden) först måste pröva din grundläggande rätt till studiestöd.

Mer information hittar du  på CSN:s webbplats. Det är CSN du ska kontakta för att söka studiemedel.