Meny

Stipendium för utbildning

Om du studerar på annan ort men är folkbokförd i Lysekil kan du ansöka om stipendium.

Nu finns det möjlighet att ansöka om stipendium ur Stiftelse nr 1. Enligt stiftelsens stadgar är kravet att du som söker är folkbokförd i Lysekils kommun och efter avslutad grundskola eller motsvarande fortsätter studierna på annan ort.

Stipendiet kan också användas som hjäp för studieresa inom- eller utomlands. Beslut tas av utbildningsnämnden.

Sista ansökningsdag är den 31 oktober 2021

Du skickar din ansökan och studueintyg till Lysekils kommun, 453 80 Lysekil.

Skriv ut och fyll i ansökningsblanketten nedan eller hämta blanketten på kontaktcenter, kungsgatan 44 i Lysekil.