Meny

Skolportal Haldor

Genom skolportalen Haldor kan barn, elever, vårdnadshavare och personal kommunicera och samarbeta.

Från och med hösten 2021 använder Lysekils kommun skolportalen Haldor för förskola, fritidshem, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning.

I Haldor kan du som vårdnadshavare

  • se nyhetsinlägg och planeringar
  • se vilka läxor och prov som är aktuella för ditt barn och när de ska lämnas in
  • ta del av barnets omdömen
  • skicka meddelanden direkt till barnets mentor eller ansvarig pedagog
  • översätta nyheter, meddelanden, planeringar och uppgifter till ett annat modersmål än svenska och få dem upplästa

Logga in i Haldor

Använd mobilappen "Haldor Förälder" eller via dator länken vh.haldor.se. Länk till annan webbplats. Logga in med ditt bank-id.

Tillåt notiser från appen för att ta del av viktiga meddelanden och inlägg från skolan och förvaltningen.

Förälder till barn i förskola och fritidshem

Om du är förälder till ett barn med barnomsorg i kommunen behöver du ha både appen "Haldor förälder" och appen "Tieto Edu".

Tieto Edu använder du för att lägga ditt barns schematider och för att frånvaroanmäla till förskola och fritidshem. I Haldor får du som förälder information från förskolan eller fritidshemmet och du kan skicka meddelanden till personalen.

Registrera ditt barns schema i Tieto

För att registrera ditt barns schema behöver du ladda ner appen "Tieto Edu" till din mobil.

Om ditt barn går i förskola lägger du in vilken tid du lämnar och hämtar ditt barn under en vecka. Om du alltid har samma tider kan du kopiera veckans tider upp till 20 veckor framåt i tiden. Om du har rullande veckor kan du skriva in en vecka och kopiera till t ex varannan vecka eller var tredje eller fjärde vecka. Du kan också kopiera schema till ett syskon.

Om ditt barn går i fritidshem ska du lägga två tider varje dag om du har behov av fritidshem både morgon och eftermiddag. En tid från det att du lämnar på morgonen tills skolan börjar samt en tid från när skolan är slut tills barnet hämtas på fritidshemmet.

Exemel:

Måndag
07:30 - 08:15
14:30 - 16:30

När du lagt ett schema kan du välja om du vill kopiera till fler veckor eller kopiera ett likadant schema till ett syskon. Under menyn "Hjälp" finns instruktioner om hur du lägger in schema.

Uppdatera kontaktuppgifter

Det är viktigt att vi alltid har rätt kontaktuppgifter till dig för att förskolan/fritidshemmet ska kunna nå dig. Uppdatera dina kontaktuppgifter genom att välja "Visa fyllständig profil" i Tieto. Kontrollera om dina kontaktuppgifter stämmer, ändra och spara uppgifterna.