Translate site

Translate

Meny

Transportstyrelsen förlänger reglerna om förbud att åka på studentflak till och med 30 juni 2021

Transportstyrelsen förlänger de tillfälliga reglerna som innebär förbud mot att åka på bland annat lastbilsflak.

I maj 2020 beslutade Transportstyrelsen att upphäva de bestämmelser som gjort det möjligt att fira på studentflak eller åka med karnevalståg. Då som nu skedde det eftersom firande med studentflak inte är förenligt med Folkhälsomyndighetens allmänna råd för att motverka smittspridning av covid-19 i samhället.

De tillfälliga reglerna förlängs nu till och med den 30 juni 2021. Det innebär att det under första halvåret 2021 inte är möjligt att använda bilar med flak, eller släpvagnar eller efterfordon som dras av bil eller traktor eller motorredskap för att transportera fler passagerare än vad fordonet är avsett för.

Vi förlänger föreskriften i sex månader, men vi kan upphäva den tidigare eller förlänga den ytterligare om läget förändras, säger Kristofer Elo, utredare på Transportstyrelsen.

Tillfälliga regler för studentflak

Transportstyrelsen har nu förlängt de tillfälliga regler som tar bort möjligheten till att fira studenten med studentflak, karnevalståg eller motsvarande till och med den 30 juni 2021. Detta har vi gjort efter hemställan från Folkhälsomyndigheten och att myndighetens råd förlängts att gälla även under första halvåret 2021. Skälet till hemställan är att minska risken för smittspridning under pågående pandemi.

Läs mer om det tillfälliga förbudet i föreskriften TSFS 2020:28.