Translate site

Translate

Meny

Från och med idag upphör generell fjärrundervisning

Gullmarsskolan 7-9 kommer därmed närundervisa elever igen.

Bakgrund till beslutet

Smittskydd Västra Götaland anger följande anledning:

Smittläget för covid-19 i Västra Götaland har dämpat sig något men läget är fortsatt ansträngt och kräver stor försiktighet. Vi rekommenderar dock inte längre en generell distansundervisning för högstadiet efter den 24 januari utan uppmanar skolornas huvudmän att göra det möjligt att hålla avstånd på annat sätt, till exempel genom att glesa på eleverna lokalmässigt eller via någon form av partiell distansundervisning.

Verksamheten behöver bedrivas utan risk för trängsel vare sig i lärar- och personalgruppen eller bland eleverna och med lokalt anpassade riktlinjer för detta.

Utbildningsminister och Skolverket

Utbildningsministern och Skolverket har också betonat att huvudmännen ska i första hand minska trängseln i skolan och att närundervisning är det bästa för eleverna.

Närundervisa i den utsträckning det är möjligt

Dagens beslut för Gullmarsskolan 7-9 grundar sig därför i rekommendationen om att närundervisa i den utsträckning som är möjlig, men att fortsatt kunna hålla avstånd och undvika trängsel.

Ny direktiv vid minsta förändring

Om inget drastiskt händer, dvs. att smittspridningen i Lysekil skulle öka, så att Smittskydd ger oss andra direktiv, så är detta planen fram till och med sportlovet.


Vecka 5: Årskurs 7 närundervisas på plats i skolan.
Vecka 6: Årskurs 9 närundervisas på plats i skolan.
Vecka 7: Årskurs 8 närundervisas på plats i skolan.

Vid frågor kontakta rektor Tiina Hemberg 0523 613274

Mail tiina.hemberg@lysekil.se