Meny

Dela sidan på sociala medier

Digital framtid

Foto på minirobotar.

”Bluebot” och ”Beebot” - med hjälp av robotarnas knappar kan barnen ”tala om” för robotarna hur de ska gå för att nå sitt mål.

Barn och ungas digitala kompetens är en prioriterad framtidsfråga inom utbildningsområdet.

Framtiden är digital och både informationsflödet och tillgången till digitala verktyg ökar ständigt. I Skolverkets reviderade läroplaner finns ett tydligt fokus på att förbereda barn och unga för att leva i ett digitaliserat samhälle. De reviderade läroplanerna gäller från och med
den 1 juli 2018.

Inte så krångligt som det låter

Digitalisering kan låta krångligt, men vi är redan digitala i en stor del av vår vardag. Man gör till exempel flera ärenden med hjälp av e-tjänster och skräddarsyr vad man tittar och lyssnar på med hjälp av appar.

På samma sätt behöver den digitala tekniken vara en naturlig del av undervisningen och något man får med sig redan från förskolan. I Lysekils kommun har vi bra tillgång till digitala verktyg tack vare en medveten satsning från utbildningsnämnden.

Alla elever i Lysekils kommun från årskurs 1 till gymnasiet har tillgång till ett eget digitalt redskap; Ipads i årskurs 1-6 och bärbara datorer i årskurs 7-9 och gymnasiet. I förskolan finns också Ipads där barnen kan börja utforska den digitala tekniken.

- Vi arbetar hela tiden med att utveckla våra arbetssätt för att följa de krav som ställs i våra läroplaner. Det är utmanande men också väldigt inspirerande säger Tove Andersson, skolutvecklare i Lysekils kommun.

”Beebots” och ”Bluebots”

I Skolverkets läroplaner lyfts vikten av området programmering, för att förstå samband och för att kunna styra de digitala verktygen. Ett lekfullt exempel på programmering är uppgifter som man löser med hjälp av små söta robotar, så kallade ”Beebots” och ”Bluebots”.

”Beebots” och ”Bluebots” används bland annat på flera av våra förskolor och fritidshem. Barnen arbetar tillsammans och får i uppgift att med hjälp av stegvisa instruktioner ”tala om” för robotarna hur de ska gå för att nå sitt mål.

På vägen mot målet finns hinder som robotarna behöver gå förbi och genom att trycka på robotens knappar anger man antal steg och riktning.

- Det här är ett exempel på hur man övar logiskt tänkande, matematik, samarbete och fantasi samtidigt, säger Tove.

Ta del av forskning och lära av varandra

I slutet av september samlades alla pedagoger i Lysekils kommun för en gemensam studiedag på Campus Väst. Temat för dagen var värdegrundsfrågor, undervisning och digitala medier. Flera framstående forskare och föreläsare inom områdena fanns på plats för att inspirera och vidareutbilda.

- Vi vet inte exakt vad som kommer att hända i framtiden, men vi vet att det digitala kommer vara enormt viktigt. Därför känns det väldigt bra att vi kan ta del av forskning och lära av varandra, säger Tove.