Meny

Dela sidan på sociala medier

Utvecklande tillsyn av Skolinspektionen

Foto på rött hjärta mot grön bakgrund.

Läs Skolinspektionens beslut efter uppföljning av tillsyn för Lysekils kommun.

Våren 2016 genomförde Skolinspektionen tillsyn av några av skolorna i Lysekils kommun. Tillsynen ledde till ett antal anmärkningar som skolorna och Lysekils kommun har arbetat med att åtgärda.

Skolinspektionen har nu gett klartecken för de stora centrala delarna av inspektionen. Endast ett par områden återstår och dessa ska vara klara och redovisade i november.

Medvetet och strukturerat arbete

Anmärkningarna bestod främst av att det inte fanns tydliga rutiner och processer i verksamhetens alla delar. Det handlade också om att följa upp och analysera skolresultat och att utöka elevhälsans främjande och förbyggande arbete.

- Vi jobbar hela tiden medvetet och strukturerat med vårt utvecklingsarbete och inspektionen har varit en viktig del av det arbetet, säger utbildningschef Lennart Olsson.

Konkret resultat

Utvecklingsarbetet har inte bara gett resultat i Skolinspektionens uppföljning. Hösten 2016 klättrade grundskolan i Lysekils kommun hela 170 placeringar i Sveriges kommuner och Landstings rapport ”Öppna jämförelser”. Detta innebär att grundskolan rankas till plats 45 av Sveriges 290 kommuner.

- Det goda resultatet är en effekt av vårt gemensamma arbete och vi fortsätter med lust och energi, säger Lennart Olsson.

Läs beslutet

På Skolverkets webbplats kan du ta del av beslutet i sin helhet:

Foto på utbildningschef Lennart Olsson.

- Vi fortsätter utvecklingsarbetet med lust och energi, säger utbildningschef Lennart Olsson.

Läs också gärna mer om utbildningsförvaltningens utvecklingsarbete i tidigare publicerade nyheter.