E-tjänster

Lediga jobb

Upplev Lysekil

Kartportal

Anslags-tavla

Lyssna

Meny

Modersmål, hemspråk

Barn och elever med ett annat modersmål än svenska har rätt till modersmålsundervisning i skolan.