Translate site

Translate

Meny

Mobbning, trygghet, säkerhet

Alla barn och ungdomar ska känna sig trygga och säkra. Arbetet med att skapa en trygg och lugn förskole- och skolmiljö sker både centralt i kommunen och i varje förskola och skola.

Ingen ska utsättas för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling. Mobbning är en form av kränkande behandling.

Mobbning

Arbetet med att skapa en trygg och lugn förskole- och skolmiljö sker både centralt i kommunen och i varje förskola och skola. Ingen ska utsättas för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling.

Likabehandling

Varje förskola och skola har en egen likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Planen beskriver arbetet med att främja trygghet och motverka mobbning och otrygghet på förskolan och i skolan.

Olyckor och kriser

Lysekils kommun arbetar förebyggande med risk- och sårbarhetsanalyser och krishantering. Enskilda, lättare tillbud eller olyckor hanteras vanligtvis av skolans eller förskolans personal.

Barn och elever omfattas av en olycksfallsförsäkring som kommunen tecknat genom företaget Protector. Vid stora eller allvarliga olyckor och tillbud kan utbildningsförvaltningens - eller Lysekils kommuns krishanteringsorganisation hantera händelsen.