Meny

Dela sidan på sociala medier

Val av skola, anvisad plats

Det är Lysekils kommun som avgör hur många elever som får plats vid varje skola.

Kommunen ska i första hand utgå från vårdnadshavares önskemål när den placerar en elev
vid en viss skola, men vårdnadshavarens önskemål om placering får inte gå ut över ett annat barns rätt till placering vid en skola nära hemmet (närhetsprincipen).

Det kan finnas flera skolor i kommunen som anses vara belägna nära hemmet så närhets-principen innebär inte alltid att barnet blir placerad i den skolenhet som ligger närmast hemmet.

Kommunal grundskola i en annan kommun

I vissa fall har eleven rätt att bli mottagen i en annan kommun än sin hemkommun. Det är den mottagande kommunen som avgör om eleven ska få en plats på någon av deras skolenheter.