Translate site

Translate

Meny

Gullmarsskolan 7-9

Gullmarsskolan 7-9

Gullmarsskolan 7-9 är kommunens enda högstadieskola som samlar alla ungdomar mellan 13-16 år. Detta gör skolan till en spännande mötesplats.

Gullmarsskolan 7-9 är en växande skola som tar emot många nya elever och klimatet på skolan ska präglas av värdeorden; öppet, enkelt och värdigt. Alla elever möts utifrån förhållningssättet: ”Alla barn gör rätt om de kan”.

Skolan arbetar strategiskt och systematiskt med ökad måluppfyllelse i fokus, där elevernas trygghet och trivsel är viktigt för att lyckas i skolan.

Vi lär oss för livet så att vi kan nå vår högsta potential.

Elever och verksamhet

I dagsläget går ungefär 440 elever i skolan. Eleverna och lärarna är organiserade i tre arbetslag och 20 klasser. Därtill finns ett spec-arbetslag som stöttar elever och lärare i kunskapsutvecklignen och ett psykosocialt arbetslag som stöttar lärare och elever vad gäller trygghet och trivsel.

Gullmarsskolan 7-9 har en förberedelseklass för nyanlända elever som nyss börjat i svensk skola. Det finns en särskild undervisningsgrupp ”Studiegården”. Skolan har också ”Tankstationen” som fungerar som klassrummets förlängda arm, där man kan få mer stöd, återhämtning eller tanka ny energi.

Skolan arbetar med "Gullmarsskolans magiska fem" för att skapa studiero och en tillgänglig lärmiljö för alla elever. ”Magiska fem” ger en tydlig lektionsstart, tydlig tavelstruktur med lektionsaktiviterna, placeringsschema i klassrummet, datorlocket nerfällt vid lektionsstart och ett tydligt lektionsavslut.

Önskar du komma i kontakt med skolan, kontakta vår administratör Jannice Melander som kan hänvisa dig vidare, tel. 0523-61 32 73.