Meny

Grundskola

Tre flickor som ler

Varje grundskola har ett geografiskt upptagningsområde runt
skolan. Barn som är folkbokförda inom detta område när skolvalet inför förskoleklass genomförs har förtur till skolan inom upptagningsområdet.