E-tjänster

Lediga jobb

Upplev Lysekil

Kartportal

Anslags-tavla

Lyssna

Meny

Vanliga frågor om förskola och fritidshem

På denna sida hittar du svar på vanliga frågor om regler och rutiner inom förskola och fritidshem i Lysekils kommun.

Hur ansöker jag om eller säger upp plats i barnomsorg eller fritidshem?

Ansök om plats

Vill du ansöka om plats för ditt barn på förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem använder du vår digitala tjänst för barnomsorg. Länk till våra e-tjänster och blanketter hittar du längst ner på denna sida.

Säg upp plats

Vill du säga upp plats för ditt barn på förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem använder du vår digitala tjänst för barnomsorg. Länk till våra e-tjänster och blanketter hittar du längst ner på denna sida.

Vi tillämpar 30 dagars uppsägningstid.

Om du inte har bank-id kan du maila eller posta en skriftlig uppsägning.

Hur snabbt kan jag få plats till mitt barn i förskolan?

När du skickat in en ansökan om barnomsorg ska kommunen erbjuda barnet plats inom fyra månader. Man utgår då ifrån det datum då ansökan kommit in till kommunen.

Om barnet har föräldrar i två olika kommuner, kan det då ha förskoleplats i båda kommunerna?

Lysekils kommun erbjuder inte placering i två olika kommuner. Föräldrar får komma överens om placering i en kommun.

Måste man betala avgift om barnet haft semester eller varit sjukt under en längre period?

Barnomsorgsavgiften är densamma oavsett om barnet varit i verksamheten eller inte. Avgift gäller för alla månader på året. Den påverkas heller inte av hur många timmar barnet är i verksamheten. Det som styr avgiften är endast hushållets gemensamma inkomst före skatt. Om barnet är i verksamheten 20 eller 40 timmar per vecka har ingen betydelse för avgiften. Det är platsen man betalar för, inte tiden man är där.

Mitt barn fyller tre år i januari, får vi då automatiskt 15 timmar gratis förskola?

Den allmänna förskolan gäller från höstterminen det år barnet fyller tre år (oavsett när på året barnet fyller). För att få denna typ av placering behöver man skriftligen meddela utbildningsförvaltningen via mail eller post att man önskar allmän förskola.

Vad innebär allmän förskola?

Allmän förskola gäller för barn från höstterminen det år de fyller tre till vårterminen ut det år de fyller sex. Föräldrar till dessa barn gör då ett aktivt val, antingen behåller man en vanlig förskoleplacering eller så meddelar man en ändring och väljer att endast ha kvar allmän förskola tis-tor kl. 8:30-13:30. Barn som har allmän förksola är lediga och hemma på studiedagar och samtliga lov (sportlov, påsklov, sommarlov, höstlov och jullov).

För att få allmän förskola ska du meddela det skriftligen till utbildningsforvaltningen@lysekil.se Att meddela personalen på förskolan gäller inte som anmälan till eller från allmän förskola. Efter din anmälan gäller ändrad plats tidigast från första dagen i nästkommande månad. Det går inte att anmäla i efterhand utan behöver göras framåt i tiden. Undantag görs för barn som fått ett nytt syskon, då kan vi betala tillbaka barnomsorgsavgiften för en månad bakåt i tiden.

Vad är det för skillnad på att ha en vanlig 15 timmarsplacering eller att endast ha allmän förskola?

De barn som behåller sin vanliga plats, men har rätt till allmän förskola dvs är i åldern 3-5 år, får betala barnomsorgsavgift månadsvis med ett avdrag på 20 % under terminstid.

De barn som endast har allmän förskoleplacering följer skolans läsårstider och är lediga under skolans samtliga lovveckor (dvs. sommarlov, höstlov, jullov, sportlov och påsklov) och studiedagar. 

Om mitt barn redan har en plats på förskolan men vi vill byta till allmän förskola istället, får vi ha kvar samma förskola/avdelning?

Vid byte från vanlig plats till allmän förskola eller tvärtom så får barnet vara kvar där det redan går. Man riskerar inte att förlora sin plats på grund av att man byter placering.

Vi behöver inte platsen längre och har meddelat personalen på förskolan/fritidhemmet att vårt barn kommer sluta, räcker det?

Nej, det räcker inte. Uppsägning ska göras via kommunens digitala tjänst för barnomsorg som finns i en länk längst ner på denna sida.

Jag står för omplacering till annat förskoleområde, behöver jag säga upp platsen på nuvarande förskola? Hur lång är i så fall uppsägningstiden?

Har man ansökt om omplacering från ett kommunalt förskoleområde/dagbarnvårdare till en annan kommunal verksamhet behöver platsen inte sägas upp. Omplacering sker när ny plats kan erbjudas.