E-tjänster

Lediga jobb

Upplev Lysekil

Kartportal

Anslags-tavla

Lyssna

Meny

Förskolor

I Lysekils kommun finns förskolor i alla delar av kommunen från Grundsund i söder till Brodalen i norr.

Förskola

Förskolan vänder sig till barn i åldrarna ett till fem år och är en pedagogisk verksamhet för barn till vårdnadshavare som arbetar, studerar eller är arbetssökande. Barn som behöver extra stöd i sin utveckling och barn till vårdnadshavare som är lediga med annat barn, ett syskon, har också, enligt föräldraledighetslagen rätt till förskola. Förskolan är en egen skolform som styrs av skollagen.

Allmän förskola

Allmän förskola kräver inget omsorgsbehov från vårdnadshavare och innebär att barnet erbjuds förskola 15 timmar i veckan eller 525 timmar per år från höstterminen det år barnet fyller 3 år. Den allmänna förskolan följer grundskolans läsårstider och lov. Studie- och stängningsdagar är inte samma i förskola och skola.

Öppettider

Förskoleverksamhet erbjuds normalt helgfri måndag–fredag kl 06.30–18.30. Om du har behov av barnomsorg kväll, natt och helg kan du ansöka om barnomsorg på obekväm arbetstid.

Förskoleområden

När du ansöker om plats söker du till område. Våra förskoleområden är;

  • Lysekil Västra - Kronbergets förkskola, Badhusbergets förskola och Färgaregatans förskola
  • Lysekil Östra - Almens förskola, Trötens förskola och Mariedals förskola
  • Lyse - Bergs förskola
  • Brodalen/Brastad - Domarekens förskola, Kvarnens förskola och Ängens förskola
  • Skaftö - Grundsunds förskola