E-tjänster

Lediga jobb

Upplev Lysekil

Kartportal

Anslags-tavla

Lyssna

Meny

Information om avgifter och inkomst

Vilka typer av inkomster ska du uppge som grund till dina barns barnomsorgsavgift?

Nedan kan du som ska fylla i en inkomstuppgift se vilka inkomster som du ska räkna med och vad som inte ska räknas med som inkomst.

Vad räknas som avgiftsgrundande inkomst vid beräkning av barnomsorgsavgift?

• Lön och andra ersättningar i anslutning till anställning
• Föräldrapenning/sjukpenning/sjukersättning
•Arbetslöshetsersättning/KAS/aktivitetsersättning/aktivitetsstöd
• Utbildningsbidrag avseende arbetsmarknadsutbildning
• Skattepliktiga pensionsförmåner (ej barnpension)
• Familjebidrag (ekonomisk hjälp vid militärtjänstgöring)
• Vård av fosterbarn (skattepliktig del)
• Vårdbidrag för barn med funktionsnedsättning. (skattepliktig del)
• Arvoden
• Skattepliktig livränta
• Inkomst beskattad i utlandet
• Övriga inkomster

Vad räknas inte som inkomst?

Till din inkomst räknas inte exempelvis studiestöd, försörjningsstöd, bidrag (exempelvis barnbidrag), introduktionsersättning för nyanlända, ersättning enligt lagen om bistånd till asylsökande med mera.

Lämna inkomstuppgift

Du lämnar din inkomstuppgift genom att logga in i vår digitala tjänst för barnomsorg som du hittar i en länk längst ner på denna sida. Logga in med bank-id. Om du inte har bank-id kan du hämta en inkomstblankett i kommunens kontaktcenter på kungsgatan 44 i Lysekil.