Meny

Barnomsorg

Tre barn som läser en bok

I Lysekils kommun kan du välja mellan förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem för ditt barn.

För dig med barn i åldern 1-6 år finns möjlighet för barnet att gå på någon av våra elva förskolor som finns från Grundsund i söder till Brodalen i norr. Du kan också välja pedagogisk omsorg, även kallad dagbarnvårdare. I Lysekils kommun finns för närvarande tre dagbarnvårdare; två i Lysekil och en i Brastad.

För dig som är föräldraledig eller hemma med barn i åldern 0-6 år finns Familjens Hus som är en öppen förskola dit man går tillsammans med sitt barn.

På alla våra grundskolor i Lysekils kommun finns fritidshem som erbjuder skolbarnomsorg för barn i åldern 6 -13 år.

Förskola

Förskolan vänder sig till barn i åldrarna 1 till 5 år och är en pedagogisk verksamhet för barn till vårdnadshavare som arbetar, studerar eller är arbetssökande. Barn som behöver extra stöd i sin utveckling och barn till vårdnadshavare som är lediga med annat barn, ett syskon, har också, enligt föräldraledighetslagen rätt till förskola. Förskolan är en egen skolform som styrs av skollagen.

Allmän förskola

Allmän förskola kräver inget omsorgsbehov från vårdnadshavare och innebär att barnet erbjuds avgiftsfri förskola 15 timmar i veckan eller 525 timmar per år från höstterminen det år barnet fyller 3 år. Den allmänna förskolan följer grundskolans läsårstider och lov. Studie- och stängningsdagar är inte samma i förskola och skola.

Pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg innebär att kommunala dagbarnvårdare tar emot barn mestadels i sina egna hem. Kommunen strävar efter att erbjuda pedagogisk omsorg som alternativ till förskola och fritidshem om barnets vårdnadshavare så önskar. Pedagogisk omsorg är till skillnad från förskola ingen skolform, vilket innebär att det finns skillnader i krav på verksamheternas uppdrag och krav på personalens utbildning.

Fritidshem

Fritidshemmets verksamhet vänder sig till barn från förskoleklass och till och med i juni det år barnet fyller 13 där vårdnadshavaren arbetar eller studerar. Fritidshemmet tar emot elever under den del av dagen då de inte vistas i skolan och under loven.

Lovfritidshem

Elever som endast är i behov av fritidshem under loven har möjlighet att ansöka om lovfritids. Ansökan lämnas till rektor, en månad i förväg, och beviljas i mån av plats.