Meny

Utbildning och barnomsorg

Vi erbjuder lärande för barn och elever från förskola till vuxenutbildning.

Synpunkter och klagomål på vår verksamhet

Du har som vårdnadshavare eller elev alltid möjlighet att lämna synpunkter eller klagomål på den verksamhet som utbildningsförvaltningen ansvarar för.

Förvaltningen på utbildningskontoret har ansvar för att ta hand om din synpunkt eller ditt klagomål.

Det är alltid bra om du först har talat med berörd rektor om klagomålet eller synpunkten så att förskolan/skolan själva har fått en möjlighet att utreda och eventuellt åtgärda problemet.