Translate site

Translate

Meny

Utbildning och barnomsorg

Vi erbjuder lärande för barn och elever från förskoleålder till vuxenutbildning.

Exempelbild

Barnomsorg

Förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem.

Barn i grundskoleålder

Grundskola

I Lysekils kommun finns sju grundskolor både små och större.

Bild över campus väst

Gymnasium

Gullmarsgymnasiet på Campus Väst förbereder dig för framtiden.

klassrum med vuxna människor vid skolbänken

Vuxenutbildning

Välkommen till vuxenutbildningen på Campus Väst .

klassrum med vuxna människor vid skolbänken

Stöd och hjälp

Information och stödinstanser från våra verksamheter.

Bild över campus väst

Musikskola

Musikskolan erbjuder kreativ verksamhet inom musik och dans.

Här nedanför kan du lämna dina synpunkter på vår verksamhet.

Du har som vårdnadshavare eller elev alltid möjlighet att lämna synpunkter eller klagomål på den verksamhet som Utbildningsförvaltningen ansvarar för.

Förvaltningen på utbildningskontoret har ansvar för att ta hand om din synpunkt eller ditt klagomål.

Det är alltid bra om du först har pratat med berörd rektor om klagomålet eller synpunkten så att förskolan/skolan själva har fått en möjlighet att utreda och eventuellt åtgärda problemet.