Translate site

Translate

Meny

Lekplatser

barn leker på fjällas motorikbana

Lek och rörelse är viktigt för att må bra och utvecklas. I Lysekils kommun finns 18 kommunala lekplatser på allmän plats.

Våra lekplatser varierar mycket i storlek, utbud och kvalitet och ett utvecklings- och renoveringsarbete pågår.

En del lekplatser är nyanlagda medan andra är i behov av renovering. Cirka tre lekplatser per år kommer att renoveras inom en femårsperiod enligt den handlingsplan som är framtagen.

Nybyggda och nyrenoverade lekplatser de senaste åren är:

Planerade lekplatser under 2020

Brastad centrumlekplats planeras för fullt och kommer att byggas i Nyströms park. Underlaget till lekplatsen har delvis tagits fram av elever på Stångennässkolan.

På sidan Lekplatser i Lysekils kommun får du mer information om vilka lekredskap som finns. Du kan också hitta lekplatserna med hjälp av länk till karta.

Felanmälan

Det som var helt igår kan vara trasigt idag. Vid fel på lekutrustning, var snäll och kontakta oss genom att göra en felanmälan via tjänsten ”Fixa min gata”.

Om du har frågor och funderingar kring våra lekplatser och den framtida utvecklingen är du välkommen att kontakta avdelningen för mark och gata via Lysekils kommuns växel.

Säkerhet

Varje år genomgår alla våra lekplatser följande kontroller:

  • Säkerhetsbesiktning en gång per år.
  • Funktionskontroll fyra gånger per år.

Allmän lekplats på privat mark

Är du markägare och har en allmän lekplats på din mark? Då är det viktigt att du ser till att den besiktigas av en certifierad besiktningsman minst en gång per år. Det är nämligen alltid markägaren som har ansvaret om en olycka sker.

Kontakta avdelningen för mark och gata via Lysekils kommuns växel om du vill ha mer information.