Meny

Dela sidan på sociala medier

Fem frågor om väggmålningen på stadshuset

Foto på väggmålning på Lysekils stadshus.

Kulturchef Johanna Ljung Abrahamsson berättar om väggmålningen på stadshuset. 

Varför gör Lysekils kommun en väggmålning på stadshuset och hur finansieras den?

Väggmålningen visar hur man kan arbeta med konst och kreativitet i den offentliga miljön. Vi har inspirerats av medverkande kommuner i projekt Urban Platsinnovation (UPI) som också har arbetat med detta.

Att målningen sitter just på stadshuset beror på att vi ville ha en synlig plats i centrum som är tillgänglig för många – både invånare och besökare.

Målningen är EU-finansierad via UPI vilket möjliggör pilotprojekt som just detta.

Vad kan du säga om konstnären och motivet?

Konstnären är en kvinna från Italien som heter Vera Bugatti. Hon är 39 år och har deltagit i många street art-tävlingar runt om i världen. Hon har vunnit priser ibland annat Nederländerna, Frankrike, Tyskland, Irland, Kroatien, Australien och USA.

Enligt Vera symboliserar motivet Sankt Christoffer som är de romersk-katolska vägfarandes skyddshelgon. Det handlar om människor som tvingas fly över gränser – en fråga som är högaktuell.

Konstnären brukar ofta skissa djur och människor tillsammans och hon säger själv att hon vill poängtera hur viktigt det är att vi tar hand om relationen till varandra och till djur och natur.

Vad är ”street art”?

”Street art” – eller gatukonst har funnits länge. Redan i det antika Rom ritade och målade man på väggarna. Den moderna gatukonsten, street art, utvecklades under 1980-talet då amerikanska graffitikonstnärer började tänja på ramarna samtidigt som unga konstnärer tog intryck av graffitimålare.

De började använda sig av nya tekniker och lägga in mer eller mindre tydliga budskap i sina verk. De tog konsten från ateljén och ut på gatan in i det offentliga rummet. Det kan vara skulpturer, muralmålningar eller installationer. Ingen vet i förväg vad som kommer gestalts och det kan vara väldigt kontroversiellt.

Konstnär och motiv röstades fram genom medborgardialog. Kan du förklara hur processen har gått till?


Två referensgrupper grupper har röstat fram konstnär och motiv. Deltagarna i dessa grupper var mellan 13 och 70 år och bestod av ungefär lika många kvinnor som män. Inga politiker och tjänstemän från kommunen deltog i grupperna.

Grupperna fick poängsätta fyra skissförslag från fyra olika konstnärer från Sverige, Ukraina och Italien och på så sätt fick Vera Bugattis skiss flest röster.

Hur länge kommer målningen att sitta på väggen?

Väggmålningen kommer att sitta kvar i minst 5–10 år. Enligt street art agenturen Add More Colors kan väggmålningar sitta längre än så. De har flera målningar som har suttit uppe i över tio år som fortfarande håller bra kvalitet.

Hur valdes motivet ut?

Referensgrupperna har valt motivet genom att svara på olika frågor kring skisserna från de fyra konstnärerna. Frågorna togs fram av Iréne Björcke som är ordförande i Lysekils konstförening. De berörde bland annat skissernas kvalitet och vad man kan tolka från dem.

Reflektioner kring väggmålningen

Johanna Ljung Abrahamsson, kulturchef i Lysekils kommun

"I det här pilotprojektet testar vi en street art som är en växande konstform. Väggmålningar växer upp i landskapet, i små orter och i stora städer. I Lysekil har medborgare fått bidra till hur våra offentliga platser utformas.

I Lysekil kan det tänkas leda till diskussion om konstinstallationer i det offentliga rummet. Vi har inte haft någon ny konstinstallation här på länge.

Arbetet har genomförts via medborgardialog och det är Lysekils medborgare som har poängsatt skisserna. Motivet som vann fick högsta poäng av båda referensgrupperna – av både unga och gamla."

Cia Säll, projektledare för projekt Urban Platsinnovation

"Vi har fått inspiration från våra partners i projektet, bland annat från Trollhättan och Fredrikstad. Det är viktigt att titta på andras exempel men att man vågar göra sin egen version av det.

Medborgarperspektivet har varit viktigt i vår process. Det är modiga människor involverade i processen. Det kan kännas lite osäkert men det är processer som denna som leder till utveckling av Lysekils stadskärna."

Streetart i andra kommuner

Streetart är inget unikt för Lysekil utan även något som andra kommuner arbetar
med. Läs gärna mer om Trollhättans stad som har flera muralmålningar.

Foto på Johanna Ljung Abrahamsson.

Johanna Ljung Abrahamsson, kulturchef i Lysekils kommun. I arbetet med väggmålningen har hon bland annat hämtat inspiration från deltagande kommuner inom projekt Urban Platsinnovation.

Projekt Urban Platsinnovation

Lysekils kommun genomför väggmålningsprojektet i samarbete med deltagande kommuner i projekt Urban Platsinnovation samt street art agenturen Add More Colors.

Urban Platsinnovation arbetar för att öka konkurrenskraften och innovationsförmågan hos handeln och upplevelsenäringen för att skapa ett mer levande centrum. Projektet omfattar Högskolan Väst, Lysekils kommun, Strömstads kommun, Trollhättans stad, Uddevalla kommun, Åmåls kommun samt Fredrikstad kommune som är projektets norska partner.

Urban Platsinnovation delfinansieras av EU-medel via Interreg Sverige-Norge som är en del av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Projektet pågår till och med september 2018.

Läs mer om projekt Urban Platsinnovation på www.lysekil.se/urbanplatsinnovationöppnas i nytt fönster
Mer information om Interreg, hittar du på www.interreg-sverige-norge.comlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster