Meny

Dela sidan på sociala medier

Idrottsföreningar –
var med i informationsbroschyr

Foto på fotbollsspelare som sitter på en bänk.

Vi behöver era uppgifter senast tisdagen den 1 maj – ta chansen att vara med.

I samverkan med SISU/ Idrottsutbildarna och Västra Götalands idrottsförbund kommer Lysekils kommun att ta fram en informationsbroschyr med kontaktuppgifter till kommunens idrottsföreningar.

För att lyckas med detta behöver alla idrottsföreningar i Lysekils kommun skicka in ett uppdaterat underlag till idrottskonsulenten senast tisdagen den 1 maj.

Om inget underlag skickas in, så hämtas uppgifterna från föreningsregistret. Detta kan innebära att uppgifterna i broschyren blir inaktuella, om föreningen inte har uppdaterat sina uppgifter i föreningsregistret.

Underlaget ska innehålla följande:

  • Föreningens namn.
  • En kort kärnfull beskrivning av föreningen.
  • Huvudsakliga aktivitetsområden (till exempel ridning, fotboll, tennis). Har föreningen flera olika aktivitetsområden, så skriver ni det.
  • Kontaktuppgifter med telefonnummer, mailadress och besöksadress.
  • Övriga uppgifter som kan vara av värde som ”enbart tidsbokning”, hemsida eller liknande.

Broschyrens syfte

Syftet med broschyren är att informera om idrottsföreningarna för att öka
tillgängligheten och skapa möjlighet för fler aktiva och nya medlemmar. Broschyren kommer att översättas till engelska, arabiska och somaliska. Det är kostnadsfritt att delta.

Underlaget behövs senast tisdagen den 1 maj

Uppgifterna mailas senast tisdagen den 1 maj till Idrottskonsulent Martina Söderbom, martina.soderbom@vgidrott.se

Frågor

Kontakta integrationsstrateg Sanna Lannesjö på sanna.lannesjo@lysekil.se eller via
kommunens växel 0523-61 31 00.