Meny

Dela sidan på sociala medier

Tyck till om framtidens kultur- och fritidsliv

Foto på glada människor som hoppar.

Lämna synpunkter på utkastet till kultur- och fritidspolitiskt program torsdagen den 26 april.

Utbildningsnämnden håller på att ta fram ett kultur- och fritidspolitiskt program, som ska samla framtidens målsättningar inom kultur- och fritidsområdet.

Programmet ska vara vägledande vid politiska beslut och syftet är att kunna fortsätta erbjuda ett attraktivt kultur- och fritidsliv i Lysekils kommun.

Föreningsdialoger ligger till grund för utkastet

Ett utkast till kultur- och fritidspolitiskt program är nu framtaget av en arbetsgrupp i utbildningsnämnden och det råder politisk enighet kring programutkastet.

Grunden till utkastet är de föreningsdialoger som genomfördes under november 2017. De synpunkter som framkom under dialogerna har i stor utsträckning beaktats i dokumentet.

Ny föreningsdialog torsdagen den 26 april

Torsdagen den 26 april finns möjlighet att lämna synpunkter på utkastet till kultur- och fritidspolitiskt program.

Politiker och tjänstemän bjuder in till ny föreningsdialog för att diskutera utkastets innehåll, innan beslut fattas av utbildningsnämnden. Utkastet finns att läsa längst ner i den här nyheten.

Anmälan via mail till utbildningsforvaltningen@lysekil.se senast måndagen den 23 april. Ange hur många som kommer. Fika serveras.

Var: Kommunhuset i Lysekil

När: Torsdagen den 26 april klockan 18:00-20:00.

Välkomna!

Kent Olsson
Ordförande i Utbildningsnämnden

Kontaktpersoner

Torgny Jansson, fritidschef
e-post: torgny.jansson@lysekil.se
Telefon: 0523- 61 32 12

Johanna Ljung Abrahamsson, kulturchef
e-post: johanna.abrahamsson@lysekil.se
Telefon: 0523- 61 33 75