Meny

Dela sidan på sociala medier

Föreningsdialog med värmande kaffe

en grupp människor sitte runt ett bord och tittar på förläsningen

I Lysekil Centrum Lab samlades under torsdag den första mars ett tjugotal representanter från kommunens kultur- och idrottsföreningar.

Över en kopp värmande kaffe och macka samtalade deltagarna om de möjligheter och utmaningar som finns för föreningarna i Lysekils kommun idag. Många föreningar enades om att det är svårt att hitta ledare för barn- och ungdomsgrupper och en del har även svårt att få träningstider i de olika sporthallarna i kommunen.

Föreningarna ser behov av utveckling av föreningslivet i olika former och svårigheter att nå ut med information om aktiviteter var en av punkterna som diskuterades. Förslag lyftes om möjligheter för bättre samverkan mellan föreningar.

Under kvällen fanns kommunens representanter för kultur, fritid och integration på plats och de tog med sig föreningarnas tankar och synpunkter för en fortsättning av det utvecklande arbetet med föreningslivet.

-Det är ett mycket viktigt arbete som utförs i våra föreningar. Föreningslivet har ett stort värde för kommunen och vi ser en sådan här kväll tydliga exempel på vilken stark och god kraft det finns i våra kommuninvånare och i föreningslivet. Vi har våra utmaningar och en del av dem har vi pratat om här idag, men det vi också ser är en mycket positiv optimism där man väljer att fokusera på de utvecklingsmöjligheter som finns. En kan inte gör allt men alla kan göra något och ingen insats är obetydlig. Våra föreningar gör ett fantastiskt arbete, säger fritidschef Torgny Jansson efter kvällens avslut.

Anteckningar från kvällens föreningsdialog skickas ut till alla föreningar via kommunens föreningsregister. Via föreningsregistret kommer även inbjudan till nästa dialog i oktober och föreningar uppmanas att kontrollera att de kontaktuppgifter som finns registrerade är uppdaterade och aktuella så att ingen information missas.