Meny

Dela sidan på sociala medier

Framtidsarbete inom svensk idrott

Foto på fotbollslag som sitter på bänk.

Idrottens framtid tema för dialogdag mellan kommuner och idrotten i Fyrbodal.

Onsdagen den 8 november träffades representanter från kommunerna i Fyrbodal och idrottens stödorganisationer för att prata idrottens framtid i Fyrbodals område.

– Ska det bli verkstad måste vi göra jobbet tillsammans, säger Göran Risp, verksamhetsledare inom Västra Götalands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna.

Utveckla mötesplatser

Idrottens båda stödorganisationer, som företräder och utvecklar föreningar och förbund inom
stordistriktet Västra Götaland, hade till dialogdagen i Uddevalla bjudit in tjänstemän och förtroendevalda med koppling till fritids-, idrotts- och folkhälsofrågor i Fyrbodal.

Syftet var att informera om det framtidsarbete som pågår inom svensk idrott samt att resonera kring lokala förutsättningar. Från Lysekils kommun deltog fritidschef Torgny Jansson och integrationssamordnare Sanna Lannesjö.

- Det är viktigt att vi är med i de sammanhang som kan innebära att vi blir bättre i vårt arbete med att utveckla våra mötesplatser och ge stöd till våra föreningar, säger Sanna Lannesjö.

Livslångt idrottande

Träffen samlade totalt 36 representanter från 15 kommuner i distriktets delområde Fyrbodal, från Dals-Ed och Bengtsfors i norr till Stenungsund och Tjörn i söder. Kommunanställda, politiker och idrottens företrädare blandades i grupper där man diskuterade nuläge och möjligheter till fortsatt samverkan.

Samtalen utgick från fem ”utvecklingresor” som svensk idrott, inom ramen för förändringsarbetet Strategi 2025, ska genomföra för att locka ännu fler. På så vis kan man också bidra med ännu mer samhällsnytta.

Kommunerna är på många sätt den viktigaste medspelaren för föreningsidrotten och kommunalråd, ledande politiker och chefer från kultur- och fritid, folkhälsostrateger, anläggningsansvariga, integrationssamordnare, fritids- och föreningskonsulenter fanns på plats.

- Det är fantastiskt att se så många med imponerande mycket kunskap om frågor som rör
idrotten. Strategi 2025 är något som alla våra medlemmar, alltså specialidrottsförbunden, har beslutat. Utvecklingsresorna syftar till att få fler att vilja idrotta länge i sitt liv, säger Göran Risp.

Fakta om de fem utvecklingsresorna

• Inkluderande idrott för alla.

• En ny syn på träning och tävling.

• Jämställdhet för en framgångsrik idrott.

• Ett stärkt ledarskap.

• Den moderna föreningen engagerar.

Mer information om dialogdagen finns på Västra Götalands idrottsförbunds webbplats: